Detail předmětu

Deutsch als Fremdsprache IV (Niveau B2)

FSI-8DN3Ak. rok: 2023/2024

Garant:

Odpovědným útvarem za kvalitu výuku předmětu 3.5 Deutsch als Fremdsprache IV (Niveau B2) je Fachgruppenleiter Deutsch als Fremdsprache des Zentrums für Fremdsprachen Prof. Winfried Thielmann.

Osobou odpovědnou za provádění dohody o spolupráci mezi TUC a VUT na česko-německém studijním programu s dvojitým diplomem v Navazujícím magisterském studijním oboru ze dne 08.02.2021 je Univ.-Prof. Dr.-Ing. Maik Berger, Studiendekan Prüfungsausschussvorsitzender masterstudiengang Maschinenbau Technische Universität Chemnitz.

Inhalte:

 • Übung aller Sprachkompetenzen wie Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben anhand zahlreicher allgemeinsprachlicher Themen, z.B. Reisen, Urlaub, Leben im Ausland, Schulbildung, Themen über interkulturelle Beziehungen, aber auch studien- und berufsorientierte Sachverhalte und Situationen
 • Festigung und Erweiterung der grammatikalischen Strukturen durch Übungen zu nominalen Angaben und Angabesätzen, Passivkonstruktionen, Konjunktiv I und Konjunktiv II
 • Schreiben von Bewerbungsdokumenten

Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER).

Jazyk výuky

němčina

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Abgeschlossener vorausgehender Kurs 3 oder Einstufungstest (Qualifizierungsempfehlung)

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Garant:
Odpovědným útvarem za kvalitu výuku předmětu 3.5 Deutsch als Fremdsprache IV (Niveau B2) je Fachgruppenleiter Deutsch als Fremdsprache des Zentrums für Fremdsprachen Prof. Winfried Thielmann.
Osobou odpovědnou za provádění dohody o spolupráci mezi TUC a VUT na česko-německém studijním programu s dvojitým diplomem v Navazujícím magisterském studijním oboru ze dne 08.02.2021 je Univ.-Prof. Dr.-Ing. Maik Berger, Studiendekan Prüfungsausschussvorsitzender masterstudiengang Maschinenbau Technische Universität Chemnitz.

Zkouška:
Zkouška z modulu má následující půběh:
90-minutová písemná zkouška z kurzu 4 (číslo zkoušky: 91806).
Práce z předmětu je započítána, pokud je její hodnocení alespoň "dostatečné".

Kredity a známky:
Za modul se získávají 4 kreditní body.
Hodnocení výkonu u zkoušky a tvorba známky z modulu jsou upraveny v § 10 zkušebního řádu TU Chemnitz.


Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten:

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.

Studienordnung und Prüfungsordnung 2020

Učební cíle

 • Verstehen der Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen
 • spontane und fließende Verständigung
 • klare und detaillierte Äußerungen zu einem breiten Themenspektrum
 • Erläuterung des eigenen Standpunktes zu aktuellen Fragen

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER).


 • Verstehen der Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen
 • spontane und fließende Verständigung
 • klare und detaillierte Äußerungen zu einem breiten Themenspektrum
 • Erläuterung des eigenen Standpunktes zu aktuellen Fragen

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER).

Základní literatura

Anne Buscha Susanne Raven Szilvia Szita: Erkundungen Deutsch als Fremdsprache B2. 3. Auflage. Schubert 2019. ISBN: 9783941323438

(DE)

Jin, Friederike: Grammatik aktiv B2-C1 - Üben, Hören, Sprechen: Übungsgrammatik mit Audio-Download. Cornelsen Verlag 2017. ISBN 3060214824

(DE)

Doporučená literatura

K probírané látce je dostupná celá řada literatury doporučené vyučujícím v elektronické podobě v knihovně TU Chemnitz. Ústřední knihovna TU Chemnitz i všechny její součásti umožňuje studentům přístup k elektronickým informačním zdrojům (přes 10 000 knih a časopisů zpřístupněných v plno-textové podobě a okolo 17 000 rejstříků). Knižní fond čítá v současné době více jak 1 000 000 knih a časopisů a více jak 13 000 000 patentových dokumentů z oblasti strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, informační techniky, automatizace, fyziky, chemie, matematiky, materiálových věd, ale i z oblastí právní problematiky a ekonomie. (DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-VSY-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program M2V-P magisterský navazující

  obor M-VSY , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka je zaměřena na jazykovou kompetenci na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR):

 • Procvičování všech jazykových dovedností, jako je poslech, mluvení, čtení, psaní, na základě mnoha obecných jazykových témat, např. cestování, dovolená, život v zahraničí, školní vzdělávání, témata o mezikulturních vztazích, ale také fakta a situace týkající se studia a zaměstnání.
 • Upevnění a rozšíření gramatických struktur prostřednictvím cvičení na jmenné indikativy a indikativní věty, pasivní konstrukce, subjunktiv I a subjunktiv II.
 • Psaní dokumentů (žádostí)