Detail předmětu

Teorie a stavba tvářecích strojů

ÚSI-DSNB04Ak. rok: 2023/2024

Předmět obsahuje komplexní přehled o stavbě a aplikaci různých druhů tvářecích strojů, o jejich pohonech, dynamice, automatizaci, robotizaci a o bezpečnosti práce v tvářecích procesech. Je určen pro studenty, kteří neabsolvovali předměty z konstrukce a výpočtů tvářecích strojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Komplexní a kvalitní inženýrské znalosti o strojních částech a o konstrukci technických produktů. Posluchač by se měl orientovat v oblasti technologie tváření.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Závěrečné hodnocení se provede ústní a písemnou zkouškou. Ústní část bude spočívat v popisu funkce vybraného tvářecího stroje společně s písemnou částí, spočívající v technickém znázornění jeho základních konstrukčních znaků s vysvětlením principu a funkce a to vše podle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných pro hodnocení a posouzení původní a současné kvality a výrobních možností znalecky posuzovaného tvářecího stroje.
Absolvent předmětu bude mít schopnost aplikovat znalosti pro zařazení, odhad a nalezení příčin poruch a jejich důsledků na znalecky posuzovaném tvářecím stroji, porovnat případné změny oproti konkurenčním výrobkům a zaujmout stanovisko k návrhům, směřujícím k optimálnímu řešení.

Základní literatura

Marek Jiří et al: Design of CNC Machine Tools, Praha, MM Publishing 2015, ISBN 978-80-260-8637-6 (EN)
KAMELANDER,I. Tvářecí stroje II. ES VUT Brno, 1989 (CS)
KAMELANDER,I. Mechanizace a automatizace výrobních strojů. Tvářecí stroje III. ES VUT Brno, 1990 (CS)
KAMELANDER,I. Jednoúčelové stroje. Tvářecí stroje IV. Nakladatelství VUT v Brně, 1991 (CS)

Doporučená literatura

KOVÁČ,A.- JENKUT,M. Tvárniace stroje. Alfa Bratislava 1978 (CS)
HÝSEK, R. Tvářecí stroje. SNTL Praha, 1980 (Katalog tvářecích strojů) (CS)
Joshi P. H., Machine Tools Handbook, McGraw-Hill, 2007 (EN)
KAMELANDER,I. Tvářecí stroje I. ES VUT Brno,1979 (CS)
RUDOLF,B.- KOPECKÝ, M. Tvářecí stroje. Základy výpočtů a konstrukce, SNTL Praha, 1979 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj a význam tvářecích strojů ve strojírenské výrobě.
2. Parametry a charakteristiky tvářecích strojů.
3. Dynamika tvářecích strojů - druhy pohonů.
4. Přehled a rozdělení jednotlivých druhů tvářecích strojů.
5. Konstrukce mechanických tvářecích strojů.
6. Konstrukce hydraulických tvářecích strojů.
7. Konstrukce bucharů a válcovacích stolic.
8. Konstrukce zakružovaček a nůžek.
9. Číslicové řízení u tvářecích strojů.
10. Postupové a víceoperační tvářecí stroje.
11. Automatizace a robotizace v tvářecích výrobních procesech.
12. Ovládací ústrojí tvářecích strojů.
13. Zkoušení a bezpečnost práce u tvářecích strojů.

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor