Detail předmětu

Teorie a stavba obráběcích strojů

ÚSI-DSNB05Ak. rok: 2023/2024

Předmět je určen pro studenty postgraduálního doktorského studia, kteří neabsolvovali předměty z konstrukce a výpočtů obráběcích strojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Předpokládané znalosti jsou z oblasti částí a mechanismů strojů a základů stavby výrobních strojů. Posluchač by se měl orientovat v oblasti technologie třískového obrábění.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška z předmětu se skládá z pohovoru nad tématem, které vybere přednášející.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných pro to, aby posluchač po absolvování předmětu dokázal přiřadit a rozlišit jednotlivé typy obráběcích strojů a uměl stanovit, pro jakou technologii třískového obrábění je obráběcí stroj vhodný. Dále by měl umět popsat jednotlivé pracovní skupiny obráběcích strojů.
Výstupy studia jsou dvojí:
1. Znalost – umí definovat a popsat jednotlivé druhy třískového obrábění.
2. Porozumění – umí definovat a popsat jednotlivé mechanismy obráběcího stroje nutné k tomu, aby mohla bát realizována příslušná technologie třískového obrábění.

Základní literatura

DEMEČ,P.: Přesnost obráběcích strojov a jej matematické modelovanie, Vienala Košice, 2001, ISBN80-7099-620-X (CS)
MAREK, J., et al. Konstrukce CNC obráběcích strojů. 4nd ed. Praha: MM publishing, s.r.o., 2018. 428 p. ISBN 978-80-906310-8-3. (CS)

Doporučená literatura

VELÍŠEK,K.: Obrábacie stroje. STU Bratislava, 2001, ISBN 80-227-1498-4 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod – nutnost třískového obrábění, aplikace v dalších průmyslových oborech
2. Rozdělení výrobních strojů
3. Definice jednotlivých stavebních skupin obráběcích strojů – nosná soustava
4. Definice jednotlivých stavebních skupin obráběcích strojů – uzly související s obrobkem
5. Definice jednotlivých stavebních skupin obráběcích strojů – uzly související s nástrojem
6. CNC obráběcí stroje pro obrábění rotačních součástí
7. CNC obráběcí stroje pro obrábění nerotačních součástí
8. CNC multifunkční obráběcí stroje frézovacího typu
9 CNC multifunkční obráběcí stroje soustružnického typu
10. CNC brousící stroje, vyvrtávací stroje
11. Těžké CNC obráběcí stroje a stroje pro speciální aplikace
12. Zkoušky CNC obráběcích strojů geometrická a pracovní přesnost, přesnost polohování, prototypové zkoušky
13. Vývojové trendy a závěrečná rekapitulace

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor