Detail předmětu

Technologie sanace betonů

ÚSI-DSNB01Ak. rok: 2023/2024

Anatomie oprav povrchů. Technická a technologická kritéria pro kontrolu a provádění sanací, předúprava betonového povrchu - účel, kontrola a přejímka prací. Antikorozní ochrana výztuže - účel, kontrola, přejímka prací. Správkové malty a betony, základní požadavky na správkové malty a betony, kontrola povrchových ochranných systémů, základní požadavky na povrchové ochranné systémy, referenční plochy. Rozbor a strategie návrhu sanace. Volba materiálů. Soudržnost správkových materiálů se stávajícím betonem. Metody reprofilace. Zvyšování pevnosti nosníků ve smyku. Zlepšení přenosu smyku mezi prvky. Zpevňování nosníků. Stabilizace a zpevňování ve spojích. Stabilizace trhlin. Strategie a metody ochrany betonů. Garanční a pogaranční kontroly.
V rámci celého předmětu jsou jednotlivé znalosti ověřeny při detailním zpracování individuálně zadaného projektu, tzn. technologický předpis sanace v kompletním rozsahu podle TP SSBK III.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Výroba a vlastnosti maltovin (zejména cementy); druhy a vlastnosti polymerních materiálů; složení a výroba betonu, jeho zkoušení v čerstvém i ztvrdlém stavu.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných pro rekonstrukce a sanace betonových konstrukcí.
Schopnost porozumět jednotlivým metodám sanace, druhu materiálů a navrhnout samostatně možné způsoby řešení.

Základní literatura

EMMONS, P., DROCHYTKA, R., JEŘÁBEK, Z: Sanace a údržba betonu v ilustracích . Akademické nakladatelství CERM Brno 1999 (CS)
MATOUŠEK, M., DROCHYTKA, R: Atmosférická koroze betonů . IKAS Praha 1998 (CS)
DROCHYTKA, R., HELA, R.: Technické podmínky pro přípravu a kontroly oprav železobetonových konstrukcí ve výrobnách ČEZ, a. s.. ČVUT Praha, 1995 (CS)
SMOAK, W. GLENN: Guide to Concrete Repair. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2012 (EN)
EMMONS, Peter, DROCHYTKA, Rostuslav, JEŘÁBEK, Zdeněk: Sanace a údržba betonu v ilustracích . Akademické nakladatelství CERM Brno 1999 (základní literatura) (CS)
RAUPACH, MICHAEL, BÜTTNER, TILL : Concrete Repair to EN 1504: Diagnosis, Design, Principles and Practice. CRC Press 2012 (základní literatura) (EN)
DROCHYTKA, Rostislav; DOHNÁLEK, Jiří; BYDŽOVSKÝ, Jiří; PUMPR, Václav; DUFKA, Amos; DOHNÁLEK, Pavel : Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. SSBK 2012 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Anatomie oprav povrchů.
2. Technická a technologická kritéria pro kontrolu a provádění sanací, předúprava betonového povrchu - účel, kontrola a přejímka prací.
3. Antikorozní ochrana výztuže - účel, kontrola, přejímka prací.
4. Správkové malty a betony, základní požadavky na správkové malty a betony.
5. Kontrola povrchových ochranných systémů, základní požadavky na povrchové ochranné systémy, referenční plochy.
6. Soudržnost správkových materiálů se stávajícím betonem.
7. Rozbor a strategie návrhu sanace. Volba materiálů.
8. Metody reprofilace.
9. Zvyšování pevnosti nosníků ve smyku. Zlepšení přenosu smyku mezi prvky. Zpevňování nosníků. Stabilizace a zpevňování ve spojích. Stabilizace trhlin.
10. Strategie a metody ochrany betonů. Garanční a pogaranční kontroly.
11. Detailní zpracování individuálně zadaného projektu, tzn. technologický předpis sanace v kompletním rozsahu podle TP SSBK III.

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor