Detail předmětu

Speciální metodika SoI - oceňování obchodních závodů

ÚSI-DSNC05Ak. rok: 2023/2024

Definice obchodního závodu, druhy obchodního závodu podle občanského zákoníku. Obchodní závod a jeho hospodářská hodnota. Teoretické základy oceňování obchodního závodu. Fikce trhu, objektivní a subjektivní hodnota. Kvalifikovatelné a nekvalifikovatelné hodnoty obchodního závodu. Subjektivní a objektivní přístup k ocenění obchodního závodu. Doporučený postup při ocenění obchodního závodu. Oceňování celého obchodního závodu, jeho části, oceňování při likvidaci. Ocenění nerentabilních obchodních závodů. Zjištění věcné hodnoty, hodnoty substance. Finanční analýza obchodního závodu, finanční ocenění obchodního závodu. Daně a oceňování. Výnosové metody ocenění obchodního závodu. Minulý a budoucí vývoj obchodního závodu.
Metoda diskontovaného cash-flow, kapitálových zisků, nadzisků. Odhad disponibilních peněžních příjmů. Odhad hodnoty kapitálu, odhad trvalé hodnoty. Kombinace metod, prostý a vážený průměr. Tržní porovnání a jeho možnosti. Míra kapitalizace a její stanovení. Kalkulace úrokové míry. Oceňování společnosti s více činnostmi. Oceňování nadnárodních společností. Fúze a akvizice. Oceňování bank. Zdroje dat pro ocenění. Osnova posudku. Přesnost odhadu. Použití výpočetních programů, odpovědnost za jejich použití.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Teorie firem (obchodních závodů), struktura majetku obchodních závodů, způsob ocenění, účetní zatřídění majetku, diagnóza obchodních závodů, potřebný matematický aparát.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ověření získaných poznatků bude provedeno testem znalostí, který bude součástí závěrečné klasifikace daného předmětu.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností v oblasti problematiky oceňování obchodních závodů.
Studenti získají přehledné znalosti o problematice oceňování obchodních závodů. Seznámí se s případnou problematikou použití jednotlivých metod pro různé potřeby subjektů vyžadujících patřičná ocenění.

Základní literatura

MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku, EKOPRESS, odborné nakladatelství Praha, 2007 a následné aktuální vydání (CS)

Doporučená literatura

DAMODARAN, A. The dark side of vaulation, Publishing as FT Press, 2010, New Jersey (CS)
DAMODARAN, A. Investment valuation, 2012, New Jersey (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obchodní závod a jeho pozice v občanském zákoníku.
2. Teoretické základy oceňování obchodního závodu.
3. Funkce trhu, objektivní a subjektivní přístup k ocenění.
4. Oceňování celého obchodního závodu, části a za likvidaci.
5. Ocenění nerentabilní ch obchodních závodů.
6. Zjištění věcné hodnoty, hodnoty substance.
7. Finanční ocenění.
8. Daně a oceňování.
9. Výnosové metody ocenění.
10. Aplikace výnosových metod včetně kombinací.
11. Oceňování obchodních závodů s více předměty v činnosti.
12. Oceňování nadnárodních společností.
13. Oceňování bank.

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor