Detail předmětu

Speciální metodika SoI - oceňování nemovitého majetku

ÚSI-DSNC03Ak. rok: 2023/2024

Základy mikroekonomie realitního trhu, cena a hodnota, nemovité aktivum a tržní segmentace, základní oceňovací přístupy a jejich praktické formy, specifika u oceňování dle cenového předpisu, metody a modely oceňování pro pojistné účely, statistické modelování na trhu nemovitých aktiv, specifika oceňovacích modelů různých forem majetku. Standardy pro oceňování nemovitostí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Základy soudního znalectví, teorie oceňování nemovitostí, základy statistiky, tržní oceňování nemovitostí

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení předmětu bude uděleno na základě ústní rozpravy skládající se z ověření teoretických znalostí a obhajoby tematického úkolu rozpracovaného dle vědeckých uzancí (rešerše vědeckých zdrojů, postavení hypotéz, empirická analýza, diskuse a ověření hypotéz).

Učební cíle

Přístupy pro oceňování nemovitostí, nemovitost jako aktivum na trhu, statistické přístupy a modelování ceny a cenového vývoje, standardizace, praktický výkon znalecké činnosti při oceňování
Výstupem v předmětu bude zpracovaná studie na vybrané a schválené téma a její obhajoba v rámci ústní rozpravy.

Základní literatura

INTERNATIONAL VALUATION STANDARD COMMITTEE (IVSC). International Valuation Standards 2017. IVSC, London. 2017.
JOWSEY, E. Real Estate Economics. New York: Palgrave Macmillan. 2011.
LUX, M. Mikroekonomie bydlení. VŠE. Praha, 2002.
ORT, P. Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy. Leges Praha, 2013.
RICS. RICS Valuation - Professional Standards 2012 (The Red Book), 8th edition, 2012.
RATTERMANN, M. R. Valuation by Comparison, Residential Analysis and Logic. Chicago: Appraisal Institute, 2007.
SHAPIRO, E., MACKMIN, D., SAMS, G. Modern methods of valuation, Routledge, 11th edition, New York, 2013.
SOM, S. An Illustrated Guide to Automated Valuation Modeling (AVM) in Excel (Five Fully Illustrated Multiple Regression Models). Great Britain. 2017.
SOM, S. How to Build a Better Automated Valuation Model (AVM). Great Britain. 2016.
STAIGER, R. Foundations of real estate financial modelling, Routledge, Oxon, 2015.
WYATT, P. Property valuation. Wiley-Blackwell. 2nd edition. Chichester. 2013
ZAZVONIL, Z. Odhad hodnoty nemovitostí, Ekopress, Praha, 2012.
TEGOVA. European valuation standards 2016 (EVS 2016_The Blue Book). Dostupné na http://www.tegova.org.

Doporučená literatura

ADAIR, A. European valuation practice: Theory and techniques. Taylor & Francis. 2012
GLICKMAN, E. An Introduction to Real Estate Finance. Academic Press. Oxford. 2013.
KOOP, G. Introduction to econometrics. 1st edition. Wiley. Chichester. 2008.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Definice ceny a hodnoty, tvorba ceny a hodnoty v kontextu ekonomické teorie.
2. Základní pojmy v oceňování nemovitostí dle IVS a EVS, oceňovací proces.
3. Data, databáze a další podklady pro oceňování nemovitostí.
4. Základy mikroekonomie realitního trhu. Analýza realitního trhu, segmentace, skladba lokálních trhů.
5. Analýza nejlepšího a nejvyššího využití nemovitého majetku, příklad simulace.
6. Porovnávací přístup ocenění (zásady, používané metody, výsledný odhad).
7. Příjmový přístup ocenění (obecné odvození, speciální případy, vstupy, kapitalizační míra).
8. Nákladový přístup ocenění (obecné pojetí, možnosti nákladového způsobu ocenění a jejich přesnosti).
9. Funkční a ekonomické nedostatky, opotřebení.
10. Rekonciliace (kontribuce dle typů nemovitostí, výsledný odhad tržní hodnoty).
11. Vícerozměrná statistika v oceňování, základní problémy.
12. Statistické modelování na trhu nemovitých aktiv (modely průřezových dat, časové modely).
13. Automatické oceňovací modely (AVM).

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor