Detail předmětu

Právní aspekty vědecké práce

ÚSI-DSNS00Ak. rok: 2023/2024

Předmět obsahuje problematiku vědecké průpravy, postavení vědce a vědeckých poznatků, zaměstnaneckých vědeckých děl, podnikových vynálezů, školních děl, děl na objednávku, právní aspekty výzkumu a vývoje, veřejnou finanční podporu výzkum a vývoje, práva a závazky ve výzkumu a vývoji.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Nejsou požadovány

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Obhajoba domácího původního písemného akademického eseje na téma z právních aspektů výzkumu a vývoje včetně etiky výzkumu a vývoje dle vlastní volby studenta.

Učební cíle

Seznámení se s právní a etickou úpravou výzkumné činnosti na české a mezinárodní úrovni.
Nabytí hlubokých teoretických znalostí z etiky výzkumné práce a vědecké práce v širokém smyslu včetně přehledových znalostí právního rámce fungování výzkumu, vývoje a inovací.

Základní literatura

Telec, I.: Akademická kriminalita. Blog Jiné právo, 4. 9. 2008, http://jinepravo.blogspot.com/2008/09/ivo-telec-akademick-kriminalita.html, portál epravo, http://www.epravo.cz/top/clanky/akademicka-kriminalita-55190.html, 16. 9. 2008, Žurnál UP, 2008, č. 3 - 4 (v tisku).
Telec, I.: Právní aspekty výzkumu a vývoje. Elportál, výukové publikace [online]. Brno: Masarykova univerzita [http://is.muni.cz/elportal/]. Aktuál. znění; zde zveřejňováno od 2007. [ISSN 1802-128X]. (Etika výzkumu a vývoje, Právní aspekty, též zde zveřejněna samostatně.)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam vědecké průpravy, druhy poznání, vědecká myšlenka, vědec, vědecký poznatek, vědecká práva; vědecká infrastruktura.
2. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické.
3. Vědec, vědecký poznatek, vědecké dílo, vědecká práva.
4. Zaměstnanecká vědecká díla, podnikové vynálezy, školní díla, díla na objednávku I.
5. Zaměstnanecká vědecká díla, podnikové vynálezy, školní díla, díla na objednávku II.
6. Vědecká svoboda, vědecká soutěž a delikty.
7. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje) I.
8. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje) II.
9. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje) III.
10. Veřejná správa výzkumu a vývoje a veřejná finanční podpora výzkumu a vývoje.
11. Závazky ve výzkumu a vývoji.
12. Práva k výsledkům výzkumu a vývoje.
13. Shrnutí látky, diskuse k tématům, závěrečné hodnocení.

Elektronické učební texty

Ivo Telec: Presentace k přednáškám - Právo a etika výzkumu (cs)
Ivo Telec: STRUKTURA AKADEMICKÉHO ESEJE (cs)