Detail předmětu

Doktorský seminář IV

ÚSI-DSNS04Ak. rok: 2023/2024

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření oboru soudní inženýrství s podporou školitele ev. i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Další rešerše domácí i zahraniční literatury k tématu disertace. Účast na odborných akcích, Povinná aktivní účast na doktorandské konferenci ÚSI JuFoS s dalším příspěvkem k tématu disertace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Absolvování Doktorského semináře I až III

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kolokvium bude školitelem uděleno při splnění následujícího:
Zpracování prezentace dosažených výsledků v oblasti tématu disertační práce, představa o jejích výstupech a o přínosu výstupů do praxe i oblasti vědy. Publikační činnost včetně povinného příspěvku na konferenci JuFoS. Účast na odborných akcích. Případná další stáž v kursu soudního znalectví pořádaném Ústavem soudního inženýrství VUT.

Učební cíle

Cílem předmětu je řízená spolupráce studenta se školitelem a získávání poznatků z vědecké práce včetně publikační činnosti.
Výstupem po čtvrtém semestru jsou mj. další rešerše domácí i zahraniční literatury k problematice tématu disertace a publikace minimálně na doktorandské konferenci JuFoS.

Základní literatura

dle tématu disertace (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 13. týden: Zpracovávání praktické části pojednání ke státní doktorské zkoušce v rámci zpracovávání prvního projektu (ve spolupráci se doktorandem 3. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce), podpora podání druhého projektu doktoranda 1. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce. Zpracování prezentace dosažených výsledků v oblasti tématu disertační práce, představa o výstupech a přínosu výstupů do praxe i oblasti vědy. Publikační činnost. Případná účast při zpracování znaleckých posudků Ústavu soudního inženýrství. Účast na odborných akcích. Případná další stáž v kursu soudních znalců pořádaném Ústavem soudního inženýrství VUT. Povinná aktivní účast na doktorandské konferenci ÚSI JuFoS s dalším příspěvkem k tématu disertace.

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor