Detail předmětu

Doktorský seminář II

ÚSI-DSNS02Ak. rok: 2023/2024

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření oboru soudní inženýrství s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Další rešerše domácí i zahraniční literatury k tématu disertace. Účast na odborných akcích, Účast při zpracování znaleckých posudků Ústavu soudního inženýrství. Povinná aktivní účast na doktorandské konferenci ÚSI JuFoS s příspěvkem k tématu disertace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Absolvování Doktorského semináře I

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kolokvium bude školitelem uděleno při splnění následujícího:
Vyhledání a studium dalších odborných podkladů teoretických, praktických a vědeckých výstupů v oblasti řešeného tématu. Publikační činnost včetně povinného příspěvku na konferenci JuFoS. Povinná účast (stáž) na přednáškách kursu soudního znalectví daného zaměření na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Účast na odborných akcích.

Učební cíle

Cílem předmětu je řízená spolupráce studenta se školitelem a získávání poznatků z vědecké práce včetně publikační činnosti.
Výstupem po druhém semestru jsou mj. další rešerše domácí i zahraniční literatury k problematice tématu disertace a publikace poznatků k tématu alespoň na doktorandské konferenci JuFoS.

Základní literatura

dle tématu disertace (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 13. týden: Vyhledání a studium odborných podkladů teoretických, praktických a vědeckých výstupů v oblasti řešeného tématu. Podání projektu (doporučeno ve spolupráci s doktorandem 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce). Publikační činnost. Účast na odborných akcích. Povinná účast (stáž) na přednáškách kursu soudního znalectví daného zaměření na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Případná účast při zpracování znaleckých posudků Ústavu soudního inženýrství. Zpracování a publikace příspěvku k tématu disertace na doktorandské konferenci JuFoS, pořádané ÚSI.

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor