Detail předmětu

Doktorský seminář I

ÚSI-DSNS01Ak. rok: 2023/2024

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření oboru soudní inženýrství s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost je výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů. Rešerše domácí i zahraniční literatury k tématu disertace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Nejsou požadovány

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kolokvium bude školitelem uděleno při splnění následujícího:
Vyhledání a studium odborných podkladů teoretických, praktických a vědeckých výstupů v oblasti řešeného tématu. Definice vědeckého přínosu doktoranda v dané problematice. Povinná účast (stáž) na přednáškách kursu soudního znalectví daného zaměření na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.

Učební cíle

Cílem předmětu je řízená spolupráce studenta se školitelem, rešerše domácí i zahraniční literatury k tématu disertace a získávání poznatků z vědecké práce.
Výstupem po prvním semestru jsou zejména rešerše domácí i zahraniční literatury k problematice tématu disertace

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 - 13. týden: Vyhledání a studium odborných podkladů teoretických, praktických a vědeckých výstupů v oblasti řešeného tématu. Definice vědeckého přínosu doktoranda v dané problematice, zpracování podkladů pro podání projektu (doporučeno ve spolupráci se doktorandem 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce). Povinná účast (stáž) na přednáškách kursu soudního znalectví daného zaměření na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor