Detail předmětu

Architektura a urbanismus při posuzování staveb

ÚSI-DSNB10Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na získání schopnosti evaluace architektonických a urbanistických faktorů, které při oceňování staveb hrají stále větší roli. Seznamuje se stavebním projektem, vznikem architektonického díla, jeho urbanistickou determinací, základy stavebního zákona, údržbou a funkcí a dalšími způsoby užití a to vše s ohledem na oceňování staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Všeobecný kulturní rozhled, základní znalosti stavebnictví

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocená seminární práce, znalostní test a ev. ústní zkouška
Znalosti o výtvarném umění a architektuře na úrovni gymnázia, ev. bakalářského studia na FAST.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností pro ocenění nemateriálních vlastností staveb a jejich komplexů. Předmět je zaměřen na porozumění a schopnost evaluace architektonických rysů stavebního díla a urbanistických podmínek při oceňování staveb.
Přidaná hodnota získaná studiem předmětu je v nových dovednostech hodnocení, znalostech o architektuře a urbanismu a schopnostech tyto faktory začlenit do hodnocení.

Základní literatura

BUKOVSKÝ, J. a kol. Dějiny stavitelství, Brno, CERM, 2001
DRÁPAL, J. Úvod pro projektování architektury a urbanismu, VUT FAST Brno, 2010
GREED, C. H. Introducing Town Planning, Longman Scientific & Technical, London, 1994
HOLLINSWORTH, M. Architektura 20. stol., Columbus Bratislava, 1993
KNOX, P. Urban social Geography, an Introduction, Longman Scientific & Technical, Harlow, 1995
SCHMEIDLER, K. Mobilita, transport a dostupnost ve městě: Mobilita ve městě pro každého. 1. vyd. Ostrava-Přívoz: Key publishing s.r.o., 2010. 245 s. ISBN 978-80-7418-063-7.
SCHMEIDLER, K. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Ing. Novotný, Brno, 1997, druhé vydání 2001, ISBN 80-238-6582-X

Doporučená literatura

HAAS, F. Vývoj architektury a umění v novověku, Brno: ES VUT, 1987
KOCH, W. Malý lexikon architektury, Tatran, Bratislava, 1971
HOECKER, CH. Architecture – a concise history, Laurence King, London, 2000
SCHMEIDLER, K. Problémy mobility stárnoucí populace: Sociální exkluze a mobilita. 1. vyd. Brno: Novpress, 2009. 200 s. ISBN 978-80-87342-05-3.
WATKIN, D. A History of Western Architecture, London: Laurence King Publishing, 2005

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Komlexní pohled na architekturu, umělecké a architektonické rysy staveb a umělecká kvalita.
2. Urbanistická determinace, územní plánování a vliv na prostředí.
3. Vývoj stavebnictví a architektury, hodnota památkových staveb.
4. Společenské funkce architektury, které je nutno vzít v úvahu.
5. Urbanismus a vývoj města.
6. Funkční plochy ve městě, vliv na cenu, cenová mapa pozemků.
7. Vývoj rodiny, bytu a vliv na poptávku po bytech.
8. Vliv ostatních faktorů na cenu (kriminalita, atraktivita, dobrá adresa, gated communities atd.).
9. Architektonický symbolismus.
10. Role dopravní obslužnosti, dostupnosti a vliv na cenu stavby.
11. Funkce stavby, pružná a pevná funkce stavby.
12. Rozvoj, úpadek a revitalizace města a vliv na ceny.
13. Vliv stavby na člověka, architektonický determinismus, psychologie v architektuře.

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor