Detail předmětu

Aplikovaná kryptografie

ÚSI-DSNB11Ak. rok: 2023/2024

Základní pojmy, teorie utajení, dokonalá šifra. Symetrické kryptosystémy - proudové šifry, blokové šifry, standardy symetrických šifer, správa a distribuce klíčů. Asymetrické kryptosystémy - RSA, kryptosystémy typu DL a EC, ustavení klíče, standardy asymetrických kryptosystémů. Hašovací a jiné pomocné kryptografické funkce, integrita a autentizace dat, digitální podpis. Infrastruktura veřejných klíčů a moderní kryptografické služby. Elektronické volby, sdílení tajné informace. Kvantová kryptografie. Základy kryptoanalýzy, útoky na kryptografické systémy a ochrana proti nim.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni magisterského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem je seznámit s principy kryptografie a s jejími aplikacemi v komunikačních, informačních a jiných elektronických systémech.
Studenti získají znalosti potřebné k řešení kryptografického zabezpečení komunikačních, informačních a jiných elektronických systémů.

Základní literatura

BURDA, K. Aplikovaná kryptografie. Brno: VUTIUM, 2013. 255 s. ISBN: 978-80-214-4612- 0. (CS)

Doporučená literatura

Menezes, A. J., Oorschot, P. C., Vanstone, S. A.: Handbook of applied cryptography. CRC Press, Boca Raton1997. Dostupné online: (CS)
Stallings, W.: Cryptography and network security. Pearson, Upper Saddle River 2006. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Teorie utajení a dokonalá šifra
2. Proudové šifry
3. Blokové šifry
4. Standardy a provozní módy blokových šifer
5. Správa a distribuce klíčů
6. Úvod do modulární matematiky
7. Asymetrické kryptosystémy typu IF
8. Asymetrické kryptosystémy typu DL a EC
9. Hašovací funkce a digitální podpis
10. Praktické aplikace kryptografie
11. Perspektivy kryptografie

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor