Detail předmětu

Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)

FAST-BY002Ak. rok: 2023/2024

K předmětu (zkoušce) se vypisují podpůrné předměty od vstupní úrovně mírně pokročilých až do úrovně středně pokročilé Angličtina pro středně pokročilé 1 a Angličtina pro středně pokročilé 2, ve kterých studenti v rámci semestrální výuky získají požadované znalosti a dovednosti k absolvování zkoušky.
Zkouška probíhá ústně, po dvojicích studentů a trvá až 25 minut.
Zkouška prověřuje komunikační schopnosti, jako jsou interakce, výslovnost a schopnost vytvářet navazující věty při předávání informací na určité téma.
Testuje také schopnost poslechu a čtení, stejně tak jako gramatika a slovní zásoba.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Vstupní úroveň B1 dle Spol. evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Studenti by měli umět používat minulý a přítomný čas (včetně předpřítomného času) v běžné komunikaci a budoucí čas pro vyjádření plánů. Měli by umět tvořit otázky, poskytovat osobní informace, rozumět spisovné angličtině týkající se známých témat. Měli by umět srovnávat věci pomocí přídavných jmen, zvládnout základní podmínkové věty, používat počitatelná/nepočitatelná podstatná jména a některá modální slovesa. Měli by zvládnout jednoduchou komunikaci v obchodech, restauraci nebo při cestování. Měli by umět používat: předpřítomný čas k vyjádření zážitků a také popisovat dlouhodobé a krátkodobé situace ze svého života, používat modální slovesa k vyjádření povolení a povinnosti v souvislosti s pravidly a chováním, pasivní formy k vyjádření procesů, původů a materiálů, budoucí tvary při předvídání a plánování akcí v budoucnosti a podmínkových vět k vyjádření budoucích situací a obecných teoretických možností.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem této zkoušky je ohodnotit, zda studenti magisterského studia dosáhli pokročilosti B1 podle stupnice CEF (Common European Framework), která je stanovena institucí Council of Europe. Krátký přehled požadavků pro pokročilost B1 je uveden v Anotaci.
Student, který úspěšně složí zkoušku BY51, prokáže jazykovou znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni, na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce CEF, vypracovaného Radou Evropy.

Základní literatura

English File Intermediate - Third Edition, Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig, Oxford University Press, 2013, ISBN 978-0-19-451989-2

(EN)

English File Pre-Intermediate - Third Edition, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig and Paul Seligson, Oxford University Press, 2012, 978-0-19-459865-1

(EN)

Výukové materiály zpracované vyučujícími SPV FAST

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor K , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor K , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor N , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor N , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor M , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor M , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný