Detail předmětu

Technika prostředí

FAST-CT052Ak. rok: 2023/2024

Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru. Působení Slunce na budovy. Tepelná pohoda a rovnováha člověka.
Tepelně vlhkostní mikroklima budov. Kvalita vzduchu. Hygienické požadavky na pracovní prostředí. Energetická náročnost budov. Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Základní znalosti o systémech vytápění, chlazení, větrání.
Středoškolské znalosti fyziky, zejména termomechaniky.
Znalosti z tepelné techniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Prohloubení poznatků tvorby interního mikroklimatu systémy techniky prostředí.
Student rozšíří své poznatky o vnitřním prostředí budov, kvalitě vzduchu. Student bude schopen aplikovat metody k optimalizaci interního mikroklimatu systémy techniky prostředí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2. Tepelná pohoda a rovnováha člověka 3. Vlhkost v budovách. Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov 4. Vzduch, který dýcháme. Hodnocení a zvyšování kvality vzduchu 5. Hygienické požadavky na pracovní prostředí 6. Energetická náročnost budov a legislativa ČR 7. Energetická náročnost budov – vytápění, chlazení, větrání 8. Energetická náročnost budov – osvětlení a teplá voda 9. Problematika nízkoenergetických budov 10. Další složky mikroklimatu budov

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Oslunění staveb a vnitřního prostoru 2. Orientace budovy a její tepelná bilance 3. Produkce tepla člověkem 4. Vlhkost vzduchu a mikroklima budov. Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu 5. Kvalita vzduchu a větrání 6. Pracovní prostředí 7. Spotřeba energie pro přípravu teplé vody 8. Spotřeba energie na vytápění 9. Spotřeba energie na osvětlení 10. Spotřeba energie na větrání