Detail předmětu

Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcí

FAST-DBB016Ak. rok: 2023/2024

Akustická emise,spektrální inspekce, podélné a příčné vlnění, přístrojové vybavení, experimentální uspořádání, parametry pro posouzení poruch.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Vstupní znalosti

Kmity a vlnění.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí v oblasti využití akustických metod pro nedestruktivní testování struktur a konstrukcí ve stavebnictví.
Teoretické a praktické znalosti v oblasti využití akustických metod pro nedestruktivní testování struktur a konstrukcí ve stavebnictví.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-M doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Akustická emise, historický vývoj. 2. Vlnění podélné, příčné. Povrchové a Raigleyho vlny. 3. Snímače akustické emise. 4. Přístrojové vybavení pro měření akustického signálu. 5. Parametry pro posouzení poruch. 6. Lokalizace poruch. 7. Akustická emise v kompozitech. 8. Akustická emise v betonu. 9. Monitorování stavu koroze výztuže v železobetonu. 10. Měření metodou Ipact echo. 11. Měření metodou Impact echo. 12. Měření metodou akustické emise. 13. Měření metodou akustické emise.