Detail předmětu

Cizí jazyk pro doktorské studium

FAST-DYA005Ak. rok: 2023/2024

Student písemně anglicky shrne svůj dosavadní výzkum spojený s disertační prací a bude ho prezentovat s pomocí PowerPointu nebo podobného programu. Bude následovat odborná diskuze.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Znalost obecné angličtiny vyšší než je úroveň B1 podle CEFR a zápočet z DY02 Konzultační výuky cizího jazyka.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Odborník schopný přednášet a publikovat v angličtině.

Schopnost číst odbornou literaturu ze svého oboru, napsat a přednést odbornou přednášku.

Schopnost vést odborný dialog.

Základní literatura

odborná cizojazyčná publikace vybraná doktorandem a odsouhlasená vyučujícím i školitelem 


Doporučená literatura

ŠTĚPÁNEK, Libor a Janice de HAAFF. Akademická angličtina: Academic English : průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0842-8

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DPA-S doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKA-S doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPA-E doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKA-E doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPC-M doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKC-M doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKA-GK doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPA-GK doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKC-GK doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPC-GK doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPC-K doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKC-K doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKC-E doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPC-E doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPA-M doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKA-M doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPC-S doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKC-S doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPA-K doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKA-K doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPC-V doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný