Detail předmětu

Inteligentní budovy

FAST-NHA061Ak. rok: 2023/2024

Pochopení principů fungování a navrhování inteligentních budov.
Pochopení interakce mezi základními prvky, tedy budovou, zařízením, provozem a vzájemnými vztahy mezi nimi. Integrace a automatizace procesů v budovách.
Zásady propojení a řízení veškeré elektroniky v budově.
Popis součástí inteligentních budov.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

základy elektroinstalace, základy systémů slaboproudých rozvodů, základy systémů měření a regulace

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRTS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, obecné principy a definice inteligentních budov. 2. Koncepce inteligentních budov. 3. Technologie používané v inteligentních budovách. 4. Teoretické základy klasických a systémových elektrorozvodů v budovách. 5. Součásti inteligentních systémů – optimalizace spotřeby energie. 6. Součásti inteligentních systémů – řízení vstupu a přístupu, uzavřené televizní a sledovací systémy. 7. Součásti inteligentních systémů – protipožární systémy, pohotovostní řízení technologií, záložní dodávky. 8. Součásti inteligentních systémů – řízení osvětlení. 9. Telekomunikační systémy a IT infrastruktura. 10. Rozhraní v systémové elektroinstalaci budov. 11. Komunikace v systémové elektroinstalaci budov. 12. Komunikační kanály v systémové elektroinstalaci budov. 13. Vizualizace ovládání funkcí, provoz systémů, příklady z praxe.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, pravidla, požadavky. Plán práce. Literatura. 2.–5. Koncepce inteligentních systémů budovy 6.–11. Návrh jednotlivých systémů 12. Koorodinace s jinými profesemi. Kompletace. 13. Zápočet

eLearning