Detail předmětu

Vědecké publikování od A do Z

FEKT-DPC-EIZAk. rok: 2023/2024

Hybridní kurz Vědecké publikování od A do Z provází procesem vzniku a dalšího života odborného textu. Kurz se v prvních kapitolách věnuje motivaci k vědecké práci, výběru elektronických zdrojů a výběr časopisu či konference, kam bude příspěvek směřovat. V následujících kapitolách podává přehled postupu a tipů k tvorbě odborného textu a diskutuje možnosti zahraničních pobytů a spolupráce. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce, citačním analýzám a dílčím minoritním aspektům vědecké kariéry  

.Kurz je určen studentům doktorského studia. Je zařazen jako volitelný, tj. jeho absolvování je nad rámec povinného počtu předmětů v doktorském studiu. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Základní znalosti práce s PC a internetem.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit zadané úkoly v jednotlivých kapitolách.
2023/2024:

Účast na seminářích není povinná, ale je vysoce žádoucí. Výuka proběhne prezenčně v prostorech Ústřední knihovny na Kolejní 4.

Učební cíle

Pochopit, jak funguje život a kariéra vědeckého pracovníka
Pochopit životní proces výstupu výzkumu - proces psaní a publikování článku, proces přípravy a výstupu na konferenci
Přemýšlet o zahraniční spolupráci, výjezdu
Pochopit autorské právo ve vědě a na VŠ 


Studenti budou znát základní zdroje odborných informací jak z předplácených databází na VUT, tak z volně dostupných informačních zdrojů a patentových databází. Budou znát základní principy tvorby odborného textu a základy publikačního procesu. Budou umět najít vhodný časopis pro svou publikační činnost i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Budou znát základní možnosti jak propagovat výsledky své vědecké práce v online prostředí. Budou mít schopnost aplikovat různé formální požadavky na vlastní text. 

Základní literatura

Wallwork, A.: English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6. (EN)
Marek, J., Dědičová, P., Skůpa, J.: Open acces na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2014. (CS)

Doporučená literatura

Krčál, M., Teplíková, Z.: Naučte (se) citovat. Blansko. Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-IBE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning