Detail předmětu

Citování ve vědecké praxi

FEKT-DPC-CVPAk. rok: 2023/2024

Kurz studenty seznamuje s problematikou citování (tvorba citací, plagiátorství, citační analýzy apod.) a autorskoprávními aspekty vědeckého publikování. Kromě této problematiky je pozornost věnována také vyhledávání a kritickému posouzení odborných informací a (relativně) novým fenoménům ve věd. práci - open access a správě dat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné úspěšné odevzdání všech úkolů (s hodnocením každého nad 60%)
Semináře (nepovinná, nicméně vysoce doporučovaná účast) se konají ob týden - přesný rozvrh po domluvě na zač. semestru

Učební cíle

Seznámit studenty s požadavky autor. práva ve vztahu k jejich práci

Představit správné postupy a principy při citování a nástroje k němu

Představit možnosti open accessu a správy věd. dat


Studenti budou znát zásady etického užití informací. Budou umět tvořit citace různých druhů dokumentů a využívat k jejich tvorbě citační manažery. Budou znát autorskoprávní aspekty publikační činnosti a problematiku otevřeného přístupu. Budou umět vyhledávat v elektronických informačních zdrojích dostupných na VUT. Dokáží kriticky hodnotit informace nalezené na internetu.

Základní literatura

Krčál M., Teplíková Z.: Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPC-IBE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPC-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPC-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPC-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPC-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPC-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning