Detail předmětu

Vybrané kapitoly řídicí techniky

FEKT-DPC-AM1Ak. rok: 2023/2024

V rámci předmětu jsou studovány metody návrhu pokročilých řídicích algoritmů včetně klasických regulačních struktur ale i algoritmů robustního, adaptivního a prediktivního řízení. Pozornost je věnována rovněž algoritmům zpracování informací a stavovým pozorovatelům pro realizaci tzv. virtuálních senzorů a algoritmů bezsnímačového řízení. Tradiční metody pro řízení a zpracování informace jsou doplněny o přístupy založené na prvcích umělé inteligence. Kromě teoretických aspektů dané problematiky jsou řešeny i ukázkové aplikace algortimů v oblasti pokročilých pohonů, mechatronických systémů a mobilních robotů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Základy teorie spojitého řízení. Základy teorie diskrétního řízení. Stavová teorie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vypracování 2 - 3 projektů (max 30 bodů). Ústní zkouška doktorand (max 70 bodů) doktoranda.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvoj znalostí a kompetencí studentů doktorského studia v oblasti návrhu pokročilých řídicích algoritmů a algoritmů pro zpracování informací založených jak na klasických matematických postupech, tak i prvcích umělé inteligence, včetně možných pokročilých aplikací jako je např. mobilní robotika.

Absolvent kurzu by měl být schopen navrhovat, realizovat, seřizovat, porovnávat a vyvíjet nové velmi složité řídicí algoritmy klasického typu i s prvky umělé inteligence.

Základní literatura

Skogestad S., Postletwaite I.: Multivariable Feedback Control, John Wiley & Sons, 2007. (EN)
Slotine J. J. E., Li W.: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, 1991 (EN)

Doporučená literatura

Gu D.-W., Petkov P. H.: Robust Control Design with MATLAB, Springer, 2013 (EN)
Russell S., Norvig P.: Artificial Intelligence a Modern Approach. Prentice Hall 2010 (EN)
Voseelman G., Mass H-G. Airborne and Terrestrial Laser Scanning, CRC Press, 2010 (EN)
Goodwin G.C., Seron M.M. , Doná J.A. Constrained Control and Estimation, Springer, 2005 (EN)
Hermann R. ,Krener A., Nonlinear controllability and observability, IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 22, no. 5, pp. 728–740, 1977 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPC-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor