Detail předmětu

Nové trendy a technologie výroby energie

FEKT-DPC-EE2Ak. rok: 2023/2024

Předmět se zabývá vybranými současnými specifickými problémy výroby elektrické energie z hlediska technického vývoje, ekonomiky provozu i vztahu k životnímu prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Předpokládá se absolvování povinných a některých volitelných předmětů bakalářského studia oboru SEE a magisterského oboru EEN.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je uzavřen závěrečnou zkouškou. Hodnocení: 0 – 100 bodů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače se současnými problémy a novinkami ve výrobě elektrické energie z pohledu technického rozvoje zdrojů, skladby zdrojů a jejich spolupráce v elektrizační soustavě. Cílem je rovněž upozornit na vliv výroben elektrické energie na životní prostředí. Posluchači z jiného oboru než SEE získají navíc základní přehled o technologii výroby elektrické energie v různých typech elektráren.
Frekventant získá přehled o současných specifických problémech a novinkách ve výrobě elektrické energie.

Základní literatura

Kiameh, P.: Power Generation Handbook. McGraw-Hill Handbooks, 2002. (EN)
Bent S., Renewable Energy, fourth eddition, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2011 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning