Detail předmětu

Angličtina pro doktorandy

FEKT-DKX-JA6Ak. rok: 2023/2024

Kurz pro doktorandy od středně pokročilých výše. Je zaměřen na přípravu ke zkoušce, která je podmínkou ukončení doktorského studia, na prohloubení jazykových dovedností pro různé formy akademického psaní - výtah z odborného textu, formulace tezí, abstrakt,odborný článek, apod. Součástí kurzu je i rozvíjení jazykových dovedností pro komunikaci a prezentaci na akademické úrovni.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Zkouška na úrovni středně pokročilý a výše v magisterském studiu nebo zkouška vykonaná v rámci přijímacích zkoušek do postgraduálního studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ukončení kurzu: krátká prezentace na technické / akademické téma (10 minut) v průběhu semestru.
Zkouška: písemná (jazykový test - 40 bodů, poslech - 30 bodů, rozbor textu - 30 bodů).
Minimální bodový zisk: 50 % v každé části zkoušky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Porozumění textům různého zaměření, psaní abstraktu, odborných zpráv a článků, reprodukce textu, následná prezentace a komunikace.
Pozn.: Kurz je jednosemestrální.
Schopnost rozlišit různé styly písemného projevu, porozumnění textu, psaní abstraktu, zprávy, článku, reprodukce textu,komunikace a prezentace odborné práce.

Doporučená literatura

Molinari, J. (2022). What Makes Writing Academic: Rethinking Theory for Practice. London,: Bloomsbury Academic. (EN)
Manninen, Satu ; Turner, Ellen ; Wadsö-Lecaros, Cecilia (2020). Writing in English at University : A Guide for Second Language Writers. Lund. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKA-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKC-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKC-IBE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKC-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKC-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKC-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKC-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKC-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKA-BTB doktorský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKC-BTB doktorský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKA-BTB doktorský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DKC-BTB doktorský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  • Úvod
  • Prezentace
  • Vývoj a trendy
  • Akademické psaní
  • Spojovací výrazy
  • Objektivní a formální styl
  • Trpný rod
  • Vyjádření míry jistoty
  • Členy
  • Vztažné věty
  • Slovosled a zdůraznění
  • Slovotvorba
  • Technická a akademická slovní zásoba


Konference, výstavy