Detail předmětu

Řešení inovačních zadání

FEKT-DPC-RIZAk. rok: 2023/2024

Témata - osnova výuky:

1. TRIZ - Analýza zájmového objektu: vymezení systému, dekompozice, struktura, funkce, parametry. Diagnóza komponent. Příčinně následkové řetězce nalezených problémů. Tendence zdokonalování techniky získané studiem patentů.
Výsledek analýzy: Správně (stručně a jasně) formulovaná a správná (zacílená) inovační zadání obsahující informace CO (komponenty) a PROČ (argumentace) v objektu zdokonalit - inovovat,

2. TRIZ - Syntéza (řešení) formulovaných inovačních zadání.
Řešení technických rozporů v zadání - invenčními principy.
Řešení fyzikálních rozporů v zadání - separačními postupy.
Řešení konfliktních interakcí látek a polí v zadání - modelovými vzory.
Neuspokojivá funkce komponenty a možnosti jejího založení na jiném funkčním principu.
Zjištěný stav komponenty a její konfrontace s tendencemi zdokonalování techniky.
Studium stavu techniky a patentoprávní ochrana novosti navrhovaného řešení.
Výsledek syntézy: Koncepční řešení inovačních zadání a úloh (rozporů, interakcí, funkcí, komponent).

3. Goldfire Innovator je počítačová podpora metodiky TRIZ. Vede řešitele analýzou, syntézou, evaluací novosti variantních řešení. Vyhledává informace až znalosti, a to sémantickým zpracováním elektronicky dostupných oborových www portálů a četných databází patentů.
Výsledek z Goldfire: Vygenerovaná a zeditovaná zpráva o řešení „mikroprojektu“ doktoranda.

4. PM a inovační projekty. Aplikace ve studiu, v praxi a v grantech.
Plán inovačního projektu: Cíl, účel, výstupy, činnosti, zdroje (čas, náklady, lidé, technika), plán, rizika, kontrola, řízení, prezentace výsledků. Software podpora PM. Certifikační instituce PM.
Výsledek: Znalost, jak sepsat přesvědčivý návrh změny – inovační projekt.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu


Test 1. TRIZ-analýza objektu inovace. 5 bodů.
Test 2. TRIZ-syntéza inovačních zadání. 5 bodů.
Odevzdaný inovační mikroprojekt. 20 bodů.
Zkouška. 70 bodů.  
Test 1: stručný popis projektu metodou Log Frame
Test 2: analýza zájmového objektu systémovým přístupem
Test 3: syntéza nalezených inovačních zadání

Učební cíle

Transdisciplinární certifikované metodiky TRIZ, PM a pořízené licence Goldfire Innovator na FEKT je žádoucí využít pro posílení jak systémového přístupu k řešeným technických problémům, tak i tvůrčího potenciálu řešitelů inovací, zvýšení adaptability absolventů.

Účel předmětu: Osvojit metodiku TRIZ (Tvorba a Řešení Inovačních až invenčních Zadání) s její sw. podporou Goldfire a porozumět PM (Projektovému řízení).

Cíl předmětu: Využívání TRIZ a PM ve studiu techniky a v inovační praxi firem.


1. Osvojené poznatky základů projektového řízení (PM)
2. Osvojený systémový přístup k zájmovému objektu inovace, formulace inovačních zadání
3. Osvojené řešitelské instrumentárium z metodiky TRIZ, řešení inovačních zadání
4. Zvladnutá práce s Goldfire Innovator - soft. podporou metodiky TRIZ

Základní literatura

Devojno, I.: Zdokonalování technických systémů metodikou TRIZ, skriptum VUT Brno (CS)
Sekvence v Power Pointu, 500 slajdů, B. Bušov (CS)
Gadd, K.: TRIZ for Engineers, Oxford Creativity, J.Wiley and Sons, 2013, ISBN 978 0470684320 (CS)
Belski, I: Improve Your Thinking, Substance-Field Analysis, Melbourne, 2007, ISBN 9780980329308 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-IBE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Témata jednotlivých seminářů jsou uvedena v e-learningu portálu VUT