Detail předmětu

Podnikové technologie Microsoft

FEKT-XPC-MW4Ak. rok: 2023/2024

SQL Server: Správa, tvorba pokročilých T-SQL dotazů, práce s geografickými a hierarchickými daty, Business Inteligence. Exchange Server: instalace, konfigurace, vztah s Active Directory a dalšími serverovými systémy, správa, zálohování, údržba, řešení problémů, clustering, load-balancing

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

znalosti na úrovni kurzů BMW1, BMW2, BMW3

Učební cíle

Získat podrobné informace o instalaci, provozu a plánování podnikové informační infrastruktury založené na Microsoft Windows a dalších serverových systémech Microsoft.
Schopnost samostatně implementovat, spravovat a plánovat nasazení Microsoft podnikových technologií.

Základní literatura

Exam Ref 70-764 Administering a SQL Database Infrastructure - Victor Isakov, Microsoft Press (CS)
MCSA Windows Server 2016 Exam Ref 3-Pack: Exams 70-740, 70-741, and 70-742 - Craig Zacker, Andrew Warren, Microsoft Press (CS)
Exam Ref 70-345 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 with Practice Test - Paul Cunningham, Brian Svidergol, Microsoft Press (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. MS SQL - T-SQL: Povolená jména, SELECT, UNION, Compute By, LIKE, COALESCE, NULL hodnota a práce s ní, CASE
2. MS SQL - INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, DROP; CREATE, BACKUP, RESTORE, GROUP BY, poddotazy
3. MS SQL - T-SQL: INFORMATION_SCHEMA, Funkce (skalární, statické, inline), uložené procedury, triggery
4. MS Exchange - úvod, instalace, kompatibilita s předchozími verzemi
5. MS Exchange - serverový model, public folder
6. MS Exchange - příjemci, protokoly
7. MS Exchange - trouble-shooting, údržba, nástroje
8. MS Exchange - pokročilejší funkce MS Outlook 2003, OWA
9. MS ISA - firewall
10. MS ISA - web caching
11. MS ISA - VPN server
12. MS ISA - bezpečnost, nástroje
13. MS ISA - trouble-shooting

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Instalace ISA Serveru, konfigurace síťových zařízení, instalace modulů včetně firewallu a cache. Přechod z Microsoft Proxy Server 2.0 na ISA Server.
2. Konfigurace a řešení problémů služby ISA Server. Konfigurace odchozích internetových připojení, konfigurace ISA Serveru, konfigurace H.323 Gatekeeper pro audio a video konference. Nastavení dial-up připojení, routing a vzdálený přístup, VPN, konfigurace několik ISA Serveru za účelem škálovatelnosti. Konfigurace včetně rozdělování zátěže (NBL) a CARP.
3. Konfigurace, správa a řešení problémů v oblasti zásad (Policies) a pravidel. Konfigurace a zabezpečení firewall v závislosti na standardech. Vytváření a konfigurace zásad kontroly přístupu a šíře pásma. Řešení problémů přístupu. Tvorba nových zásad - časový harmonogram, priority šíře pásma. Správa pole ISA serverů.
4. Nasazení, konfigurace a řešení problémů ISA a klientských počítačů. Plán nasazení klientských PC na použití ISA serveru. SecureNAT, instalace klientů firewallu.
5. Monitorování, správa a analýza použití ISA Serveru, monitorování a řešení problémů zabezpečení a využití sítě použitím záznamů a výstrah. Analýza výkonu ISA Serveru, reporty, optimalizace výkonu.
6. Instalace a konfigurace SQL Serveru 2000, problematika clusterů, umístění souborů, počet instancí a účtů. Upgrade na SQL Server 2000 z MS SQL Server 6.5 a 7.0. Tvorba linked server, konfigurace SQL MAIL a SQLAgentMail. Konfigurace síťových knihoven. Řešení problémů s instalací.
7. Tvorba SQL Databází, konfigurace databáze na základě požadavku na výkon, kapacitu, síťového připojení, fyzického ukládání dat a jeho umístění. Připojení a odpojení databáze. Vytvoření a úprava databáze. Vytvoření a správa objektů - omezení, index, vzdálené procedury, přepínače a pohledy.
8. Správa, monitorování a řešení problémů databází SQL Serveru, optimalizace výkonu databáze, omezení na indexování, zamčení a překompilování. Optimalizace ukládání dat. Modifikace schématu databáze. Operace při obnově po havárii. Zabezpečení integrity, metody při porušení integrity databáze, Database Consistency Checker. Řešení problémů transakcí a zamčení použitím SQL Profiler, SQL Server Enterprise Manager nebo TransactSQL.
9. Extrakce a trasformace dat s SQL serverem. IIS Virtuální adresáře podporující XML, import a export dat, vytváření a správa DTS balíčků. Konverze datových typů. Konfigurace a řešení problémů služby replikace.
10. Správa a monitorování zabezpečení SQL Serveru, konfigurace smíšených módů a autentifikace Windows, tvorba a správa přihlášení, uživatelů databáze, bezpečnostní pravidla. Nastavení oprávnění v databázi. Správa bezpečnostního auditu.
11. Správa, monitorování a řešení problémů SQL Serveru, SQL Server Agent - konfigurace výstrah a operací, optimalizace využití hardwarových prostředků, optimalizace a řešení problémů systémové aktivity SQL Serveru - cache hits, připojení, zámků, alokace paměti, překompilování a propustnost transakcí.