Detail předmětu

Vybrané partie základů elektrotechniky v angličtině

FEKT-XPC-PZEAk. rok: 2023/2024

Předmět se věnuje výkladu vybraných partií základů elektrotechniky v anglickém jazyce. Jsou probrány způsoby analýzy lineárních obvodů ve stacionárním i harmonickém ustáleném stavu, včetně trojfázové soustavy. Předmět se dále věnuje nelineárním a magnetickým obvodům a také teorii homogenního přenosového vedení. Přednášky jsou vedeny v angličtině.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. V rozsahu použitého matematického aparátu by měl být student schopen:
- úpravy matematických výrazů na úrovni sš matematiky;
- vypočítat řešení soustavy jednoduchých lineárních rovnic;
- používat matematiku v oboru komplexních čísel;
- základních operací maticového počtu;
- vypočítat derivaci, určitý a neurčitý integrál jednoduchých lineární funkcí jedné proměnné a základních goniometrických funkcí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro získání zápočtu je nutná účast na min. 75 % seminářů. Ukončení předmětu proběhne formou písemné práce, u které může student získat maximálně 100 b.
Účast na seminářích je kontrolována z důvodu vyžadované 75% účasti pro získání zápočtu.

Učební cíle

Cílem předmětu je opakování a prohloubení některých poznatků z elektrotechniky a teorie obvodů vyučovaných v prvním ročníku bakalářského studia a seznámení studentů s odpovídající anglickou terminologií.
Absolvent předmětu je schopen:
- popsat vlastnosti ideálních a reálných prvků obvodu;
- aplikovat metody analýzy lineárních obvodů ve stacionárním i harmonickém ustáleném stavu;
- vypočítat charakteristické parametry časově proměnných signálů a popsat princip a význam harmonické analýzy signálů;
- popsat metody řešení nelineárních nesetrvačných obvodů a aplikovat je na jednoduchých obvodech;
- popsat základní veličiny a zákony magnetických obvodů a s jejich použitím vypočítat parametry zadaného magnetického obvodu;
- popsat parametry přenosových vedení a vysvětlit význam sekundárních parametrů vedení.
Student bude vybaven příslušnou odbornou terminologií v angličtině.

Základní literatura

BRANČÍK, L. Elektrotechnika 1. VUT v Brně: VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.) (CS)
SEDLÁČEK, J., VALSA, J. ELEKTROTECHNIKA II. Brno: VUT Brno , FEKT, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2573- 3. (CS)

Doporučená literatura

Electronics Fundamentals: Circuit, Devices and Applications. Merril Publishing Company, USA: 1997 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor