Detail předmětu

Technická angličtina pro pokročilé

FEKT-MPC-TAPAk. rok: 2023/2024

Náplní předmětu je zaměření na specifické oblasti gramatiky nezbytné pro aktivní použití v technických překladech a vědeckých článcích, podpořené rozvojem a rozšířením odborné slovní zásoby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Požadují se znalosti na úrovni B2 SERR

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

70% účast, průběžné plnění úkolů
Zápočtový test (max.40 bodů, min.24)
Zkouška: prezentace v průběhu semestru (60 bodů max.)

Učební cíle

Předmět poskytuje studentům rozšíření znalostí a praktické aplikace gramatiky a odborné slovní zásoby na úrovni B2-C1 SERR se zaměřením na technické texty v elektrotechnice a informatice.
Student rozšíří svou slovní zásobu technické angličtiny. Ujasní si významové a kontextové nuance odborných výrazů. Je schopen pracovat s odborným textem jak po stránce obsahové, tak formální a stylistické. Je schopen precizně formulovat a organizovat myšlenky tak, aby odpovídaly odbornému technickému stylu vyjadřování. Vytříbí své znalosti gramatiky a její praktické aplikace na odborný text.

Základní literatura

Badecka-Kozikovska, M. (2015) English for Students of Electronics and Telecommunications: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk (CS)
Gójska, G. (2004) Technical Grammar: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk (CS)
Maciejewska, J., Kucharska-Raczunas, A. (2012) Information Technology for Students of Technical Studies: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor