Detail předmětu

Car communication devices

FEKT-MPA-AKTAk. rok: 2023/2024

Studenti se seznámí se základy metod, standardů a jevů v oblasti automobilové a mobilní komunikace. Důraz je kladen na popis parametrů přenosových kanálů v kontextu V2V a V2I jako je stacionarita kanálu, korelace MIMO kanálů a Dopplerův rozptyl a posun. Studenti získají informace o modelování datového provozu i reálného automobilového provozu v sítích VANET. Studenti porozumí architektuře fyzické vrstvy systémů DRSC, např. IEEE 802.11p nebo mobilní systémy, jako je LTE-V. Důraz je kladen na vysvětlení principů mobilních systémů 4. a 5. generace (LTE).

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit základní principy digitálního zpracování signálů a datové komunikace. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Metody výuky zahrnují přednášky a počítačové laboratoře. Způsob a kritéria hodnocení: V průběhu semestru mohou studenti získat až 30 bodů za aktivní práci v laboratoři. Závěrečná zkouška je hodnocena až 70 body. Počítačová cvičení jsou povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a algoritmy nezbytnými pro šíření informací ve vnitrovozových a mezivozových sítích, včetně specifik rádiového kanálu a funkcí mobilních komunikačních systémů.

 

Základní literatura

SOMMER, Christoph; DRESSLER, Falko. Vehicular networking. Cambridge University, Press, 2014. ISBN: 978-1-107-04671-9. (CS)
CHEN, Wai. Vehicular Communications and Networks, ISBN: 978-1-78242-211-2, 2015, Publikace je dostupná studentům a zaměstnancům VUT prostřednictvím digitální knihovny Elsevier. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Introduction to the electronic systems in automotive technology (basic topology, sensors). 2. Communication inside vehicles, CAN, LIN, FlexRay. 3. Automotive ethernet. 4. Standards for V2V communication, DSRC systems IEEE 802.11p. 5. 4G and 5G technologies for V2V and V2I communication. 6. Specifics of wireless communication between vehicles and description of the radio channel, basic terms and defining properties (Doppler shift, coherence). 7. Methods and principles of measuring time-varying radio channels (in the time and frequency domain). 8. Intelligent transportation systems (transferred administrations, use cases, architecture). 9. Basic principles of autonomous vehicles (lidar, camera, ultrasonic sensors). 10. Localization in automotive technology (GPS, automotive radar systems).

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Estimation and equalization of the transmission channel 2. The low-power part of 5G hands-on NB-IoT, CAT-M1 3. Channel sounding 4. Simulation of 802.11p 5. 4G physical channels, synchronization, and processing of LTE downlink signals 6. Multipath propagation 7. Automotive MCUs – Challenges, Multicore and Architecture 8. DSI3 communication and ultrasonic distance sensors

eLearning