Detail předmětu

Optical Networks

FEKT-MPA-OSEAk. rok: 2023/2024

Předmět se věnuje druhům optických vláken, výrobě optických vláken, konstrukci optických kabelů, spojování optických vláken a kabelů. Dále jsou řešeny teoretické problémy přenosu optickou sítí. Jsou diskutovány optické přístupové sítě, optické transportní sítě, globální sítě, multiplexování u optických přenosů, měření a dohled optických telekomunikačních sítí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Student by měl mít znalosti s přenosem signálů po vedeních. Předpokládají se zkákladní znalosti v problematice přenosu binárních signálů a umět řešit problematiku zkreslení při přenosu. Dopručuje se absolvování předmětu Přenosová média, vyučovaného ve druhém ročníku bakalářského programu. 

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Za laboratorní výuku až 30 bodů.
Za písemnou zkoušku až 70 bodů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Laboratorní výuka je povinná, zameškaná výuka se nahradí po domluvě s vyučujícím.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání znalostí o principech a technických prostředcích optických sítí lokálních, metropolitních, sítí přístupových a transportních
(LAN, MAN, WAN) a globálních sítí.
Absolvent předmětu bude schopen:
- diskutovat výhody a nevýhody různých druhů optických vláken pro informační přenosy,
- bude umět spojovat svařováním optická vlákna,
- seznámí se s nasazením různých technologií do sítí,
- bude schopen navrhnout lokální a transportní optickou síť,
- získá znalosti s nasazováním vysokorychlostních technologií do optických sítí,
- získá znalosti z problematiky WDM – vlnových multiplexů,
- získá znalosti ze sítí: FTTx (vlákno do budovy, domů aj.),
- získá znalosti z měření na optických vláknech,
- získá orientaci z problematiky zkreslení – disperzí (chromatická CD, polarizační PMD),
- získá znalosti z dohledu optických sítí.

Doporučená literatura

Filka, M: Optical Networks for joint teaching programme of BUT and VSB-TUO

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPA-EAK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Optické sítě
Vlastnosti optických vláken
Optická vlákna pro vysokorychlostní komunikace
Výroba optických vláken a kabelů
Spojování optických vláken a kabelů
Zdroje záření a modulace
Detektory optického záření
Teorie přenosu po optickém vlákně
Optické linkové zakončení
Optické přístupové sítě
Optické transportní sítě
Optické globální sítě
Měření optických sítí

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní prvky optických sítí
Vlákna a přenosové charakteristiky
Vložný útlum optických spojů
Telekomunikační optické systémy - příklady
Návrh optické trasy
Simulace optické sítě
Pokládka a montáž optokabelů (Telecom, videopořad)

Laboratorní cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Příprava na práci v laboratoři, bezpečnost práce v optických komunikacích
Sváření vláken, měření sváru
Měření NA
Měření odrazu
Optické přenosy
Simulace optických přenosů

eLearning