Detail předmětu

Psychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznávání

FEKT-BPC-ORSAk. rok: 2023/2024

Kurz podporuje osobnostní rozvoj posluchače. Výuka je realizována formou interaktivních cvičení ve skupině. Součástí výuky je testování pomocí psychologických testů, stejně jako využití rozmanitých neverbálních technik k rozvoji sebepoznání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Zájem o psychologii. Motivace k práci na sobě. Otevřenost k sebepoznání. Absolvování předmětu Pedagogická psychologie výhodou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Prezence v rozsahu 75%.

Výuka předmětu může být kromě času stanoveného rozvrhem realizována ze 30 - 50 % mimo rozvrhový čas, a to ve formě jednodenního výukového bloku. Na termínu a čase tohoto  bloku se vždy domlouvají všichni členové skupiny s vyučujícím dle svých časových možností.  


Prezence v rozsahu 75%.

Učební cíle

Rozvoj sebepoznání, komunikačních a sociálních kompetencí. Posílení autonomních procesů a sebedůvěry posluchače. Nácvik relaxačních technik.

Osobnostní rozvoj, prohloubení sebepoznání, aktivní přínos skupině. 

Doporučená literatura

Říčan, P. (2007). Psychologie osobnosti. Portál, Praha (CS)
Vybíral, Z. (2005). Psychologie komunikace. Portál, Praha (CS)
Berne, E. (1992). Jak si lidé hrají. Dialog, Liberec. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. “Já“ – osobnostní diagnostika
2. „Já ve skupině“ – diagnostika sociálního zařazení
3. „Já ve vztahu“ – diagnostika vztahové dynamiky
4. „Já a stres“ - diagnostika a prevence stresu