Detail předmětu

Televizní technika a multimedia

FEKT-BPC-TVTAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na oblast televizní techniky a multimédií. Obsah předmětu je rozdělen do následujících částí: základní poznatky o světle, základní principy televizního přenosu, snímání obrazu, televizní obrazovky, soustavy barevné televize, televizní přenos zvukových signálů, přenos přídavných informací - teletext, televizní přijímače, digitalizace obrazových signálů, standard DVB, zdrojové kódování (JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC), kanálové kódování (RS kód, konvoluční kódování, interleaving), používané digitální modulace (QPSK, QAM, OFDM), televizní přijímače pro příjem DVB, televize s vysokým rozlišením HDTV, družicový televizní přenos, 3D televize.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány základní znalosti zpracování digitálních signálů, vyjádření signálů v časové i kmitočtové oblasti, základní vlastnosti elektromagnetického pole a znalosti základních lineárních a nelineárních obvodů.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

V průběhu semestru mohou studenti získat celkem 30 bodů za aktivní práci v laboratorních cvičeních. Závěrečná zkouška je hodnocena maximálně 70 body.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy televizní techniky a multimédií, zpracováním digitálních signálů při televizním přenosu (pozemním, kabelovém i družicovém), televizí s vysokou rozlišovací schopností HDTV a perspektivní trojrozměrnou televizí 3D.
Abslolvent předmětu je schopen:
- popsat základní principy televizního přenosu (pozemní, kabelový, družicový),
- vysvětlit postup při digitalizaci obrazových signálů,
- popsat používané metody zdrojového kódování JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC,
- popsat způsoby zabezpečení signálu a používané modulace (QPSK, QAM, OFDM),
- vysvětlit princip televize HDTV,
- vysvětlit principy trojrozměrné televize 3D.

Základní literatura

LEGÍŇ, M. Televizní technika DVB-T. BEN – technická literatura, Praha, 2006. ISBN 978-8073002046. (CS)
HANUS, S. Základy televizní techniky I-III. Skripta FEKT VUT v Brně. Brno: MJ Servis, 2009. ISBN 978-80-214-3971-9, 978-80-214-4206-1, 978-80-214-4022-7. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní poznatky o světle.
2. Základy televizního přenosu.
3. Snímání obrazu, televizní obrazovky.
4. Televizní informační systémy - teletext.
5. Systém DVB, zdrojové kódování obrazových signálů JPEG a MPEG-1.
6. Zdrojové kódování obrazových signálů MPEG-2, MPEG-4 AVC.
7. Zdrojové kódování zvukových signálů MPEG-1, MPEG-2.
8. Multiplexování a kanálové kódování, používané digitální modulace QPSK, QAM, OFDM.
9. Standardy DVB-T a DVB-T2.
10. Televizní přijímače DVB.
11. Standardy HDTV a DVB-H.
12. Družicový televizní přenos, standardy DVB-S, DVB-S2.
13. Televize 3D, novinky a zajímavosti TV techniky.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dálkové ovládání televizního přijímače
2. Měření vlastností televizního přijímače
3. Úplný televizní signál
4. Komunikace uvnitř TV přijímače
5. Návrh domovního kabelového TV rozvodu
6. Komprimace videosekvencí pomocí 3D DCT
7. Digitalizace a komprese videosekvencí
8. Měření signálů DVB-T, televize 3D-TV
9. Měření signálů DVB-S a HDTV
10. Transportní tok MPEG-2

eLearning