Detail předmětu

Základy informačních a komunikačních technologií

FEKT-BPC-PISAk. rok: 2023/2024

Předmět si klade za cíl předat základní informace o informačních a komunikačních technologiích pomocí praktických ukázek. První část se věnuje jednotlivým vrstvám síťového modelu TCP/IP, kde získáte obecný přehled o síťových prvcích a jejich funkcích. Prakticky si vyzkoušíte konfiguraci směrovače (IP adresa, DHCP, NAT, firewall, WiFi) a práci s aplikačními protokoly Telnet, SSH, HHTP, HTTPS, FTP, FTPS. Poslední část se věnuje vývoji webových stránek (HTML, CSS, PHP, MySQL). 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší povědomí o informačních a komunikačních sítích a systémech prostřednictvím praktických ukázek.

Absolvováním předmětu studenti získají základní přehled o pasivních a aktivních síťových prvcích a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále získají praktické zkušenosti s konektorováním síťových kabelů, základní konfigurací směrovačů a vývojem webových stránek. 

Základní literatura

THOMAS, R., M.: Lokální počítačové sítě, Computer Press, Praha, 1996
KUROSE, James F. a Keith W. ROSS. Počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-802-5138-250. (CS)
Microsoft Corporation: Základy sítí, Computer Press, 1999
ODOM, Wendell, Rus HEALY a Naren MEHTA. Směrování a přepínání sítí: autorizovaný výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2009. Samostudium. ISBN 978-802-5125-205. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-IBE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy v ICT – opakovač, hub, přepínač, směrovač (TPC/IP model, vrstvy)
2. Popis využívaných konektorů (kabeláž)
3. Adresace v počítačových sítích
4. Dostupné operační systémy, rozdíly, výhody/nevýhody
5. Základní nástroje pro správu, konfigurace síťových rozhraní
6. Virtuální privátní sítě
7. Konfigurace VLAN, tunely
8. Bezdrátové sítí WiFi - základní architektura, klient/AP
9. Analýza síťového provozu
10. Instalace a provoz webového serveru a technologií s ním spojených
11. Řízení serverů skrz webový prohlížeč, testování různých serverových služeb
12. Náhradní cvičení
13. Závěrečný test

eLearning