Detail předmětu

Automobilová elektrotechnika

FEKT-BPC-AEBAk. rok: 2023/2024

Přehled elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel. Zdroje elektrické energie, alternátory, spouštěče. Zapalovací systémy, osvětlení a signalizační zařízení. Číslicově řízené systémy zapalování. Systémy bezpečnosti provozu vozidla. Navigační systémy. Vliv elektrických zařízení na okolí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Jsou požadovány:
- základní znalosti matematiky, fyziky a teoretické elektrotechniky,
- znalosti principu funkce a provedení hlavních druhů elektrických strojů,
- základní vědomosti o spalovacích motorech .

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu:

- absolvování laboratorních cvičení a testu - 40 bodů

- ústní zkouška : 60 bodů
Laboratorní výuka je povinná, zmeškané hodiny je možno nahradit, po domluvě s vedoucím cvičení,
pravděpodobně v zápočtovém týdnu.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je vytvoření znalostí o elektrickém a elektronickém příslušenství automobilů ( obecně motorových vozidel), detailně potom o některých hlavních částech (alternátory, startéry, baterie, zapalování, ABS, ESP, osvětlení).

Ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:

1. Vysvětlit a zdůvodnit základní technické požadavky na elektrické příslušenství motorových vozidel a předpisy EHK.

2. Objasnit druhy a úlohu zdrojů elektrické energie ve vozidle.

3. Vysvětlit význam spouštěcího systému a zapalování v souvislosti s ekologickými požadavky na provoz vozidel.

4. Zdůvodnit význam elektronických systémů (ABS, ESP) pro bezpečnost provozu vozidel.

5. Analyzovat vliv elektrických a elektronických zařízení na okolí (rušení a způsoby odrušení).

Základní literatura

Koziej E.: Elektrotechnika samochodowa WNT Warszawa, 1991
Moczala H.: Elektrische Kleinmotoren. Expert Verlag, Berlin, 1987
Electrical Motors. Mc Graw-Hill Book Company, 1986
Veinott M.: Fractional and Subfractional Horse-power
Lumley J.L.: Engines an Introduction. Cambridge University Press, 1999
Firemní literatura fy BOSCH
Tom Denton: Automobile Electrical and Electronic Systems. Butterworth-Heinemann, Oxford 2003

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Systémy elektrických zařízení na vozidle
Alternátory
Akumulátory
Spouštěcí soupravy
Zapalovací systémy
Elektronické zapalování
Kombinované systémy zapalování a vstřikování paliva ( motormanagement)
Elektronické systémy pro bezpečnost provozu vozidla
Osvětlení vozidel a signalizační zařízení
Palubní přístroje
Holografické systémy zobrazení údajů na palubní desce (HUD systém)
Navigační systémy
Vliv elektrických a elektronických zařízení vozidel na okolí

Laboratorní cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Metody měření elektrických zařízení motorových vozidel
Měření malých ohmických odporů, momentů , automatizovaný systém měření
Asynchronní motor malého výkonu naprázdno, rozdělení ztrát
Mechanické ztráty alternátoru v závislosti na otáčkách
Proudová charakteristika alternátoru
Kontrolní test
Charakteristiky spouštěče
Zatěžovací charakteristiky motorku pro topení
Měření zapalovacích cívek
Seřízení předstihu zapalování na motoru
Měření vysokootáčkových strojů
Měření dynamických parametrů elektrických strojů
Kontrolní test

eLearning