Detail předmětu

Projektová praxe 2 (v angličtině)

FIT-PP2eAk. rok: 2023/2024

  • Předpokládá se zapojení studentů, kteří byli úspěšní v předmětu PP1e.
  • Vedoucím ústavu určení školitelé neprodleně na začátku letního semestru upřesní zadání projektu, na kterém bude studenti pokračovat, a to pro každý definovaný cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.

  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Učební cíle

Seznámit vybrané talentované studenty magisterského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Chris A. Mack. How to Write a Good Scientific Paper. Published: 2018. PDF ISBN: 9781510619142 | Print ISBN: 9781510619135. https://doi.org/10.1117/3.2317707

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

    specializace MGH , libovolný ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

56 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele