Detail předmětu

Tvářecí nástroje

FSI-9TVNAk. rok: 2023/2024

Tvářecí nástroje pro všechny základní technologie tváření. Konstrukce velkých postupových nástrojů pro stříhání. Konstrukce sdružených postupových nástrojů. Ohýbací nástroje pro tvarování velkých výlisků. Použití speciálních materiálů pro funkční části nástrojů, povrchové úpravy. Užití práškových materiálů. Úpravy nástrojů pro zvýšení jejich životnosti. Pevnostní kontrola nástrojů výpočtem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Znalost technologie obrábění a tváření. Znalost strojnického kreslení, zásad lícování, druhů strojírenských materiálů. Znalost základních pevnostních výpočtů a technologických postupů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet: Prezence ve cvičeních.
Konstrukce rozměrového nástroje pro danou součást.
Zkouška: Probíhá formou písemnou a následně ústně.
V odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínky.

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast ve cvičeních. V případě zameškané výuky je nutná dohoda s vyučujícím a vypracování náhradního programu.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty s konstrukcí tvářecích nástrojů pro plošné a objemové tváření za studena i za tepla, osvojení zásad pro konstrukci tvářecích nástrojů. Navrhování materiálu pro konstrukci tvářecích nástrojů.

Získání ucelených znalostí o konstrukci tvářecích nástrojů pro stříhání, ohýbání, rovnání, tažení, pěchování, protlačování a kování.

Základní literatura

FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN isbn80-214-2374-9. (CS)
KOTOUČ, Jiří. Tvářecí nástroje. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 80-01-01003-1 (CS)
NOVOTNÝ, Karel. Tvářecí nástroje. Brno: Vysoké učení technické, 1992. ISBN isbn80-214-0401-9. (CS)
HOSFORD, William F. a Robert M. CADDEL. Metal Forming: Mechanics and Metalurgy. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-1-107-00452-8. (EN)
TSCHÄTSCH, Heinz. Metal Forming Practise: Processes - Machines – Tools. Springer, 2010, ISBN-13: 978-3642069772 (EN)

Doporučená literatura

NOVOTNÝ, Karel. Tvářecí nástroje. Brno: Vysoké učení technické, 1992. ISBN isbn80-214-0401-9. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled druhů tvářecích nástrojů
2. Hodnocení druhů nástrojů z hlediska typu součásti
3. Zásady konstrukce postupových nástrojů
4. Konstrukce sloučených a sdružených nástrojů
5. Konstrukce rozměrných nástrojů pro ohýbání
6. Aplikace speciálních materiálů pro funkční části nástrojů
7. Aplikace povrchových úprav u funkčníich částí nástrojů
8. Užití práškových materiálů
9. Tepelné zpracování nástrojových ocelí
10. Kontrolní výpočty nástrojů, ekonomické hodnocení