Detail předmětu

CAD

FSI-3CDAk. rok: 2023/2024

Kurz seznamuje studenty s konstrukčními možnostmi v systémech CAD. Studenti získají praktické zkušenosti při 2D kreslení a 3D modelování v CAD systému Inventor. Seznámí se s tvorbou součástí a sestav, adaptivitou, parametrizací, objemovým i plošným modelováním a tvorbou výkresové dokumentace.

Kurz je určen začátečníkům, kteří nemají se systémy CAD dosud žádnou zkušenost.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student musí odevzdat všechny zadané dílčí úkoly a úspěšně absolvovat zápočtový test zaměřený na schopnost zpracovat konstrukční dokumentaci pomocí základních nástrojů pro podporu konstrukčního procesu.
Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Učební cíle

Absolventi budou schopni zpracovat 2D a 3D konstrukční dokumentaci v systému CAD (Inventor) pomocí základních nástrojů pro podporu konstrukčního procesu.
- Schopnost zpracovat 2D a 3D konstrukční dokumentaci v systému CAD pomocí základních nástrojů pro podporu konstrukčního procesu.
- Znalost tvorby součástí a sestav, adaptivity, parametrizace, objemového i plošného modelování a tvorby 2D výkresové dokumentace v systému CAD.
- Schopnost postupovat při tvorbě konstrukční dokumentace optimálním způsobem.
- Schopnost efektivně navrhovat, zpracovávat a modifikovat různé varianty konstrukčních řešení.

Doporučená literatura

FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-3728-4. (CS)
FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. AutoCAD 2014: učebnice. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4154-0. (CS)
SPIELMANN, Michal a Jiří ŠPAČEK. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2017 a 2018. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4887-7. (CS)
MUNFORD, Paul. Mastering autodesk inventor 2016 and autodesk inventor lt 2016. 1. Indianapolis, IN: John Wiley, 2015. ISBN 978-111-9059-806. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace STI , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program B-FIN-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Úvod do 3D modelování. 
- Základní funkce a nastavení pracovního prostředí, tvorba náčrtu, kótování, parametrizace a úpravy, 2D vazby.
- Tvorba 3D geometrie, vysunutí a rotace.
- 3D modelování - zaoblení, zkosení, zrcadlení a tvorba pole.
- Pokročilejší 3D modelování, skořepina, šablonování a volba materiálu.
- Sestava - tvorba 3D vazeb, svary, adaptivita.
- Plošné modelování - plechové díly, styly, plocha, profilový ohyb, vyříznutí, lem, obruba.
- Výkresová dokumentace - tvorba pohledů, řezy, detail, kótování, pozicování a kusovník.
- Vizualizace a animace.

eLearning