Detail předmětu

Vybrané kapitoly ze základů konstruování

FSI-0ZKAk. rok: 2023/2024

Předmět prohlubuje informace o základech tvorby konstrukční dokumentace z hlediska zobrazování, kótování a přesnosti rozměrů. Jsou rozšířeny zásady pro stanovení souvislosti jakosti povrchu, geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti. V návaznosti na požadavky studentů je pozornost zaměřena na oblast volby jakosti materiálů, vhodných polotovarů a základních normalizovaných funkčních a technologických prvků. Je vysvětlen princip vybraných výrobních technologií a jejich souvislost s volbou systému kótování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se pouze základní znalosti ze střední školy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen neklasifikovaným zápočtem. Podmínkou jeho získání je více než 60% účast na přednáškách.


Kontrola účasti na přednáškách.

Učební cíle

Vybrané kapitoly ze základů konstruování usnadňují studentům přechod ze střední školy bez technického zaměření. Přednášky jsou koncipovány tak, aby doplňovaly základní přednášky a cvičení předmětu Základy konstruování a jsou zaměřeny nejen na podrobnější vysvětlení probírané látky, ale jsou využity např. i pro přípravu na kontrolní testy a zkoušku z předmětu Základy konstruování.
Předmět Vybrané kapitoly ze základů konstruování umožňuje studentům získat znalosti o zobrazování, kótování, rozměrové a geometrické přesnosti, jakosti povrchu, volbě materiálu, polotovarech a normalizovaných prvcích strojních součástí. Student se naučí uvedené aplikovat s přihlédnutím k funkci a zaměnitelnosti na výkresech součástí, vyrobených z tvářených polotovarů.

Základní literatura

SVOBODA, Pavel, BRANDEJS, Jan. Základy konstruování. Vyd. 8. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022, 264 s. ISBN 978-80-7623-034-7. (CS)
SVOBODA, Pavel a BRANDEJS, Jan. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vyd. 6. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022, 238 s. ISBN 978-80- 7623-010-1. (CS)
SIMMONS, Colin H.; MAGUIRE, Dennis E.; PHELPS, Neil. (2012). Manual of Engineering Drawing - Technical Product Specification and Documentation to British and International Standards (4th Edition). Elsevier. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpMEDTPS03/manual-engineering-drawing/manual-engineering-drawing (EN)

Doporučená literatura

GIESECKE, Frederick E et al. Technical drawing with engineering graphics. 14th ed. Boston: Prentice Hall, 2012, 1 sv., ISBN 978-0-13-509049-7. (EN)
JENSEN, Cecil Howard, Jay D HELSEL a Dennis R SHORT. Engineering drawing & design. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2008, 1 v. ISBN 978-0-07-352151-0. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace STI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Zobrazování v pohledech. Pravoúhlé promítání, metoda 1, 3.
• Zobrazování v řezech a průřezech. Kótování.
• Kótování speciálních tvarů. Příprava na kontrolní test 1 v předmětu Základy konstruování 1K.
• Tolerance délkových rozměrů.
• Textura povrchu. Základní pojmy.  
• Geometrické tolerance tvaru, orientace, umístění a házení. Základny.
• Geometrické tolerance. Všeobecné tolerance.
• Tvarové prvky - funkce a kreslení. Příprava na kontrolní test 2 v předmětu Základy konstruování 1K.
• Závity. Zobrazování, značení, kótování a tolerování metrického závitu.
• Kótování funkční a technologické. Příprava na kontrolní test 3 v předmětu Základy konstruování 1K.
• Kótování roztečí děr - nefunkční a funkční díry - způsoby kótování.
• Vybrané části strojů. Příprava na zkoušku ze Základů konstruování 1K.

eLearning