Detail předmětu

Technologie výroby letadel

FSI-OT1-AAk. rok: 2023/2024

Předmět Technologie výroby letadel seznamuje studenty se základními technologickými metodami a postupy, uplatňovanými v letecké výrobě. Jsou rozebrány možnosti a postupy technologie nýtování, svařování, pájení a lepení leteckých konstrukcí. Dále pak výroba přesných leteckých odlitků, obrobitelnost leteckých materiálů, obrábění typických konstrukčních dílců, zasklení kabin, zpracování organického skla a aditivní metody výroby. Studenti jsou seznámeni také s povrchovými úpravami leteckých výrobků, organizací výroby, montáže leteckých sestav a technologií oprav kovových a kompozitních konstrukcí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Základní poznatky o struktuře, fázových přeměnách a vlastnostech kovových konstrukčních materiálů. Základní technologické metody a principy zpracování kovových materiálů - svařování, pájení, odlévání, obrábění.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou k udělení zápočtu je 90% účast na cvičeních. Dále je třeba předložit zkompletovaná a dopracovaná výpočtová cvičení. Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška je písemná.
Pro studenty jsou povinná všechna cvičení. Ve vyjímečných a odůvodněných případech lze cvičení nahradit zpracováním náhradního zadání.

Učební cíle

Cílem předmětu Technologie výroby letadel I je seznámit studenty se zvláštnosmi letecké výroby a technologickými metodami a postupy, jejichž znalost je nezbytná pro specialisty ve stavbě letadlové techniky.

Studenti získají znalosti, potřebné pro variantní posouzení vhodných technologických metod, technologičnosti konstrukce a pro zpracování rámcových technologických postupů spojování, výroby přesných odlitků, obrábění, zpracování organického skla, povrchových úprav a montáže.

Základní literatura

Metals Handbook, Volume 14: Forming and forging,ASM International,1988
Peterka, J.: Lepení konstrukčních materiálů ve strojírenství,SNTL,Praha 1980
Lee L.-H.:Adhesive Bonding, Plenum Press, 1991
DIN-DVS-Taschenbuch 215: Schweisstechnik in Luft- und Raumfahrt, Beuth.DVS-Verlag, 1998
ASM Handbook, Vol. 21 Composites (EN)
ASM Handbook Vol.02, Properties and Selection Nonferrous Alloys (EN)
ASM Handbook Vol. 5 Surface Engineering (EN)
F.C.Campbell: Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials. Elsevier, 2006. ISBN-13: 978-1-85-617495-4. (EN)

Doporučená literatura

Žák,J.-Samek,R.-Bumbálek,B.: Speciální letecké technologie I,VUT Brno,1990
Flaška,M.-Růžička,A.-Štekner,B.: Speciální letecké technologie, , 0

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-AST-A magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program N-ENG-Z magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do technologie výroby letadel, technologie spojování
2. Nýtování v letecké výrobě
3. Lepené spoje leteckých konstrukcí
4. Svařování a pájení leteckých konstrukcí
5. Technologie svařování, svařitelnost materiálů
6. Mechanické, chemické a elektrochemické úpravy povrchu
7. Obrobitelnost a obrábění konstrukčních dílů letadel
8. Nekonvenční metody obrábění, chemické frézování
9. Aditivní technologie v letecké výrobě
10. Metalurgické zpracování leteckých materiálů a výroba přesných odlitků
11. Zasklení kabin a zpracování organického skla
12. Montáž a sestavování leteckých konstrukcí
13. Technologie oprav kovových a kompozitních konstrukcí


Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

5. Proces nýtování a svařování
8. Proces obrábění konstrukčních dílů letadelCvičení

11 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Technologie spojování leteckých konstrukcí
2. Návrh nýtového spoje
3. Návrh a určení vlastností lepeného spoje
4. Hodnocení svařitelnosti ocelí a odporové svařování hliníkové slitiny
5. Laboratorní cvičení

6. Povrchové ochrany a technologický postup anodické oxidace
7. Obrobitelnost leteckých materiálů
8. Laboratorní cvičení
9. Aditivní technologie v letecké výrobě
10. Technologie odlévání a způsoby odstranění defektů
11. Technologický postup montáže a sestavování leteckých konstrukcí
12. Technologický postup montáže a sestavování leteckých konstrukcí
13. Technologie oprav kovových a kompozitních konstrukcí

 

 

eLearning