Detail předmětu

Letecké vrtule

FSI-OT0Ak. rok: 2023/2024

Teorie ideálního propulzoru, účinnost vrtule. Aerodynamické charakteristiky vrtule. Vzájemný vliv vrtule a letounu. Vírová teorie vrtulí, návrh vrtule, výpočet charakteristik vrtule. Řiditelná vrtule. Nízkotlaký ventilátor. Větrné motory, problémy spojené s využíváním větrné energie. Návrh větrného motoru. Hluk vrtule, možnosti jeho snižování. Teorie rotoru vrtulníku. Pohyb listů rotoru a řízení listů při dopředném letu, mávavý a kývavý pohyb listu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní znalosti z matematické analýzy, derivování, integrování a obyčejné diferenciální rovnice.
Základní znalosti z fyziky a mechaniky, statika, dynamika.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Získání zápočtu je podmíněno účasti ve výuce. K získání zápočtu je třeba vykázat účast nejméně na deseti přednáškách.
Je-li účast ve výuce nižší než 10 za semestr student zápočet nezíská. Ve zdůvodněných případech (např. doložená nemoc) lze malou část výuky (max. 2 vyučovací bloky) nahradit konzultací a samostudiem.

Učební cíle

Dát studentům základní informace o jednoduchých metodách výpočtu vrtulí, nízkotlakých ventilátorů, větrných motorů a informace o pohybech listů rotoru vrtulníku.
Absolventi kurzu získají znalosti jak navrhnout a vypočítat vrtuli, nízkotlaký ventilátor a větrný motor. Získají přehled o chování listů rotoru vrtulníku za letu.

Základní literatura

Doc. Jiří Švéda: Teotie vrtulí a vrtulníků, , 0

Doporučená literatura

Glauert,H: Airplane Propellers. In: Durand, W.F.Aerodynamic Theory, Vol.IV California Institute of Technology, USA
Alexandrov: Letecké vrtule

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-LKT-P magisterský navazující

    specializace STL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace TLT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Teorie ideálního propulzoru
Účinnost propulzoru
Aerodynamické charakteristiky vrtule.
Vzájemné ovlivňování vrtule a letounu
Vírová teorie vrtulí
Základní metody optimalizace návrhu vrtulí
Návrh vrtule, výpočet charakteristik vrtule, řiditelná vrtule
Nízkotlaký ventilátor, optimální návrh
Větrné motory, problémy spojené s využitím větrné energie
Návrh větrného motoru
Hluk vrtule, možnosti snižování hluku vrtule
Teorie rotoru vrtulníku
Pohyb listu rotoru a řízeni listu při visení a dopředném letu