Detail předmětu

Palubní soustavy letadel I

FSI-OPZ-AAk. rok: 2023/2024

Pojednává o palubních soustavách letadel, jejich rozdělení, účelu a požadavcích na ně kladených. Důraz je kladen na silové soustavy ovládání vč. soustav řízení, hydraulických soustav, pneumatických soustav, ale i na elektrické soustavy, soustavy klimatizace a přetlakování, palivové soustavy, protinámrazové systémy a protipožární systémy.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní znalosti z matematiky a fyziky. Základy elektrotechniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Zkouška je písemná nebo ústní.
Účast na cvičeních je povinná (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konzultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty s účelem, principy činnosti a konstrukcí palubních soustav letadel. Tak, aby pochopili návrh a konstrukci palubních soustav z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti provozu letadel.
Absolventi kurzu získají vědomosti a základní zkušenosti z oblasti funkce a konstrukce základních palubních soustav letadel. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné navrhování, obsluhu a údržbu letadla.

Základní literatura

Předpisy FAR 23/CS 23, FAR 25/CS 25
I. Moir, A. Seabridge: Aircraft Systems, John Wiley & Sons, 2008
I. Moir, A.Seabridge: Design and development of aircraft systems, AIAA, 2004.
E.Langton, C.Clark, M.Hewitt, L.Richards: Aircraft Fuel Systems, John Wiley & Sons, 2009

Doporučená literatura

Předpisy EASA CS 23, CS 25
I. Moir, A. Seabridge: Aircraft Systems, John Wiley & Sons, 2008.
J.A.A.: Aircraft general knoledge 1 - Airframes and Systems, Jeppesen Oxford, 2001

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-AST-A magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program N-ENG-Z magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Palubní soustavy letadel, rozdělení, účel, požadavky. Přenos tlakové a elektrické energie (elektro-hydraulická analogie).
2-3. Hydraulické soustavy.
4-5. Elektrické soustavy.
6-7. Soustavy řízení.
8. Silové prvky soustav řízení.
9. Palivové soustavy.
10. Pneumatické soustavy.
11. Soustavy klimatizace a přetlakování.
12. Protinámrazové systémy.
13. Protipožární soustavy.

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2. Modelování, řešení zadaní pro vybranou soustavu.

Cvičení

11 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Palubní soustavy letadel, rozdělení, účel, požadavky. Přenos tlakové a elektrické energie (elektro-hydraulická analogie).
2-3. Hydraulické soustavy.
4-5. Elektrické soustavy.
6-7. Soustavy řízení.
8. Silové prvky soustav řízení.
9. Palivové soustavy.
10. Pneumatické soustavy.
11. Soustavy klimatizace a přetlakování.
12. Protinámrazové systémy.
13. Protipožární soustavy.

eLearning