Detail předmětu

Angličtina v letectví

FSI-OL0Ak. rok: 2023/2024

Předmět má seznámit studenty se zákl. údaji o aerodynamice, letadle a jeho hlavních částech. Součástí předmětu je prohloubení 4 jazykových dovedností, rozšíření již získaných znalostí gramatiky, frazeologie a slov. zásoby a zlepšení komunikativních schopností v obecné angličtině.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost gramatiky, slovní zásoby a schopnost komunikace v obecném jazyce na úrovni středně pokročilí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro udělení zápočtu:
Aktivní účast ve cvičení. Prezentace. Zápočtový test.

 

Pokud podmínku pro udělení zápočtu student nesplní,
v odůvodnělých případech může učitel stanovit podmínku náhradní.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty se zákl. terminologií z oblasti letecké
dopravy, leteckého provozu a letadel tak, aby je byli schopni dále
aplikovat v praxi. Úkolem je také rozšířit a prohloubit jejich
znalosti a zlepšit schopnost komunikace v obecném jazyce.
Předmět umožňuje studentům získat znalosti o atmosféře, o silách,
působících na letadlo, o hlavních částech letadla, o jeho motoru a
přístrojovém vybavení. Studenti se seznámí s odlišnou strukturou
jazyka, používanou jen v letectví. V obecném jazyce si mohou zlepšit
své komunikativní schopnosti.

Základní literatura

David Morgan and Nicholas Regan, TAKE OFF Technical English for Engineering, Garnet Education, ISBN 978-1-85964-974-9 (EN)
Philip Shawcross, English for Aircraft system maintenance 1, BELIN, ISBN 2-7011-1461-6 (EN)
Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, ISBN 0-521-53290-6 (EN)
Henry Emery, Andy Roberts: Aviation English for ICAO compliance, Macmillan, 2008, ISBN 978-0-230-02755-8

Doporučená literatura

Mgr.J.Kudličková: Studijní materiály: Aircraft, , 0
A.Matthews, C.Read: Tandem, , 0
Walcyn-Jones,P.: Pair Work One, Two, , 0

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-AST-A magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-LKT-P magisterský navazující

    specializace STL , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace TLT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do OL0 - (rozdělení letadel, části letounu)
2. Materiály v letectví
3. Nářadí a zařízení
4. Konstrukce letadel - (síly and druhy namáhání)
5. Konstrukce letadel - vnější
6. Konstrukce letadel - vnitřní
7. Konstrukce letadel - ovládací plochy letounu
8. Bezpečnost - (ochrana proti požáru)
9. Motory - (pístový)
10. Motory - (tryskový, turbovrtulový, ETOPS)
11. Systémy
12. Ochrana proti námraze
13. zápočty

eLearning