Detail předmětu

Projektování letadel

FSI-OK2Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na syntézu poznatků ze základních leteckých disciplin, vedoucí k návrhu letounu předem stanovenými parametry, který plní požadavky mezinárodních předpisů letové způsobilosti. Důraz je kladen na výběr hlavních parametrů letounu, volbu celkové koncepce, návrh hlavních částí letounu, hmotnostní rozbor a posouzení letounu z hlediska letových výkonů a vlastností. Toto vše s ohledem na určení letounu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní znalosti matematiky, mechaniky, pružnosti a pevnosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Dále je třeba předložit všechna zpracovaná cvičení, která byly zadána. Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zkouška je ústní, skládá ze tří základních otázek z celé látky náhodně položených. Doplňující otázky podle rozsahu a kvality odpovědí studenta.
Cvičení jsou povinná a účast (minimálně 80 %) je kontrolována třídní knihou. Odůvodněnou neúčast je možné nahradit individuálním zadáním.

Učební cíle

Cílem je seznámit posluchače s postupem při návrhu letounu s předem zadanými parametry. Optimalizace návrhu z hlediska hmotnosti a z hlediska minima provozních nákladů.
Znalost praktického postupu při návrhu celého letounu podle zadaných parametrů včetně optimalizace.

Základní literatura

BRUHN, E.: Analysis and design of flight vehicle structures. Jacobs Pub, 1973. ISBN 0961523409. (EN)
Niu, C. Y.: Airframe structural design, 2nd ed.,Conmilit press LTD., Hong-kong, 1988. (EN)
Roskam, J.: Airplane design – Part V: Component weight estimation, Roskam aviation and engineering corporation, Ottawa, 1985. (EN)
Čalkovský A., Pávek J.: Konstrukce a pevnost letadel I., Brno, 1986. (CS)

Doporučená literatura

PÁVEK, J., KOPŘIVA, Z.: Konstrukce a projektování letadel 1. Vyd.1. Brno, VAAZ, 1979. (CS)
Stinton, D.: The Anatomy of the Airplane, Loughborough University of Technology, Leicestershire, UK, 1998. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-LKT-P magisterský navazující

    specializace STL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Všeobecné aspekty konfigurace letounu.
2. Souvislosti parametrů. Určení tloušťky, šípovitosti a zatížení křídla.
3. Odhad hmotnosti,odporu. Výpočet doletu, stoupavosti, množství paliva.
4. Všeobecně o optimalizaci. Přímé provozní náklady.
5. Dílčí optimalizace jednotl. parametrů, několika parametrů.
6. Volba celkové koncepce letounu.
7. Návrh křídla, trupu.
8. Návrh ocasních ploch a přistávacího zařízení.
9. Návrh systémů (hydraulika, el., avionika).
10. Hmotnostní rozbor, centráž. Odhad hmotnosti částí letounu.
11. Posouzení stability a řiditelnosti.
12. Hodnocení spolehlivosti.
13. Certifikační postupy.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení plošného zatížení křídla.
2. Určení zatížení pohonné skupiny.
3. Předběžný odhad vzletové hmotnosti.
4. Výpočet doletu, stoupavosti a množství paliva.
5. Výpočet doletu, stoupavosti a množství paliva.
6. Návrh křídla.
7. Odhad velikosti vodorovných ocasních ploch.
8. Odhad velikosti svislých ocasních ploch.
9. Zpracování statistiky letounů.
10. Výpočet polohy neutrálního bodu.
11. Studium systémů existujících letounů.
12. Výpočet spolehlivosti vybrané soustavy.
13. Experimentální zjišťování centráže.