Detail předmětu

Diplomový projekt (M-STL)

FSI-OD5-AAk. rok: 2023/2024

Získání informací o systémovém přístupu k realizaci diplomového projektu, k jeho obsahové, strukturní a formální stránce, a o způsobu obhajoby diplomového projektu.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

12

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Základní znalosti projektování letadel.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Individuální pohovor s každým posluchačem o jeho diplomovém projektu.
Účast je nutná na prvním cvičení.

Učební cíle

Výuka má za cíl pomoci studentům na vysoké odborné úrovni vypracovat diplomový projekt a obhájit ho. Jsou seznámeni s metodologií a technikou vědeckého bádání, s realizací rešeršních činností, s obsahovou a formální stránkou diplomové práce a technických zpráv.
Charakteristiky a členění vědeckých prací. Charakteristiky diplomového projektu. Přístupy a metody k řešení problémů. Obsahová stránka diplomového projektu. Formální a jazyková stránka diplomového projektu. Obhajoba diplomového projektu.

Základní literatura

Daněk, Projektování letadel, Brno 1991

Doporučená literatura

Literatura je stanovena s ohledem na zadání projektu.
Literature is specified with respect to the project assignment.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ENG-Z magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program N-AST-A magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Po úvodním seznámení s obsahem předmětu budou studenti pracovat samostatně s případnými konzultacemi s vedoucími diplomového projektu nebo s garantem předmětu.

eLearning