Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-STL)

FSI-ODS-AAk. rok: 2023/2024

V rámci předmětu mají studenti za úkol řešit samostatně teoreticky a konstrukčně letoun nebo jeho část podle zadání diplomového projektu. V rámci předmětu musí připravit téze diplomového projektu, vazby na stavební předpisy a normy.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Základní konstrukční znalosti a znalost pevnostních výpočtů leteckých konstrukcí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních.
Další podmínkou pro zápočet je předložení tézí diplomového projektu a ústní pohovor na téma zadaného diplomového
projektu.
Cvičení jsou povinná a účast (minimálně 80 %) je kontrolována třídní knihou. Oddůvodněná neúčast může být nahrazena individuálními konzultacemi.

Učební cíle

Cílem předmětu je stanovit obecné zásady vypracování diplomovéo projektu a jejich aplikace na konkrétní zadání diplomového projektu.
Získání praktických znalostí a pokynů pro zpracování technických zpráv, protokolů, publikací.

Základní literatura

Boldiš Petr: Bibliogafické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (010197)
Daněk, Projektování letadel, Brno 1991

Doporučená literatura

Dle pokynů vedoucích diplomové práce.
Folowing instructions of diploma work controller.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ENG-Z magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program N-AST-A magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální dle konkrétního zadání diplomového projektu.