Detail předmětu

Výpočty a simulace v konstrukci obráběcích strojů

FSI-GOKAk. rok: 2023/2024

Obsahem kurzu je získání znalostí z oblasti konstruování obráběcích strojů. V rámci kurzu se studenti seznámí ze softwary, které slouží jako podpora při vývoji a konstrukci obráběcích strojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Předpokládají se základní znalosti z konstrukce obráběcích strojů a dále znalosti z oboru matematiky, fyziky a elektrotechnická kvalifikace (vyhl. 50/1978 Sb.) §4.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je vyučován formou cvičení a přednášek. Cvičení je ukončeno zápočtem. K jeho získání je nutná 100% účast od prezentovaný semestrální projekt. Písemná a ústní část zkoušky, kdy celková klasifikace je složena z obou dílčích známek (dle hodnocení ECTS).
Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Učební cíle

Cílem předmětu je osvojení si metod konstruování s pomocí CAD softwaru (Inventor, SolidWorks, atd.), výpočetních softwaru (MathCad, MITCALC, apod.) a simulačního softwaru ADAMS.
Absolventi kurzu si osvojí metody konstruování obráběcích strojů a jejich konstrukčních uzlů.

Základní literatura

MAREK, Jiří, et al. Konstrukce CNC obráběcích strojů III. 1. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. MM speciál. ISBN 978-80-260-6780-1. (CS)
MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. Praha: MM publishing, s.r.o., 2018. MM speciál. ISBN 978-80-906310-8-3. (CS)
BORSKÝ, Václav. Základy stavby obráběcích strojů. Brno: Vysoké učení technické, 1986. (CS)
Weck Manfred, & Brecher Christian. (2006). Werkzeugmaschinen Konstruktion und Berechnung (p. 585). Berlin: Springer-Verlag Berlin. (DE)
J. Tlustý, Manufacturing processes and equipment. Prentice-Hall, Inc., 1999, p. 928. (EN)

Doporučená literatura

MAREK, Jiří, et al. Konstrukce CNC obráběcích strojů III. 1. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. MM speciál. ISBN 978-80-260-6780-1. (CS)
MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. Praha: MM publishing, s.r.o., 2018. MM speciál. ISBN 978-80-906310-8-3. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-VSR-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N-VSY-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy stavby obráběcích strojů
2. Požadavky kladené na obráběcí stroje
3. Vřetena obráběcích strojů - soustružnické stroje
4. Vřetena obráběcích strojů - frézovací stroje
5. Posuvové osy obráběcích strojů
6. Rotační osy obráběcích strojů
7. Základy simulačního modelování
8. Základy práce v ADAMSu
9. Pohonné soustavy ve stavbě obráběcích strojů
10. Návrh kinematiky v ADAMSu
11. Konstrukční materiály ve stavbě obráběcích strojů
12. Nástrojové soustavy
13. Průmysl 4.0 v obráběcích strojích

Cvičení s počítačovou podporou

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Počítačová podpora při konstruování
2. Výpočty v SW MITCALC
3. Základní výpočty vřetene - technologie obrábění
4. Návrh pohonu vřetene
5. Návrh vřetene a jeho uložení
6. Výpočet optimální vzdálenosti ložisek
7. Konstrukční návrh vřeteníku
8. Návrh lineární osy s vedením
9. Základy ADAMS
10. Simulační ověřování pohonů v ADAMS
11. Simulace celého konstrukčního uzlu v ADAMS
12. Zpracování dokumentace navrženého uzlu stroje
13. Prezentace semestrální práce, zápočet

eLearning