Detail předmětu

Process management and modeling

FP-IpmmKAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na problematiku analyzování a navrhování podnikových procesů, včetně technik pro jejich modelování, design a řízení. Je kladen důraz na pochopení principů procesního řízení.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- Úspěšné zpracování semestrální práce. Práce bude hodnocena A-F, k získání zápočtu je nutné hodnocení ne horší než E. Práce musí být odevzdána v zápočtovém týdnu.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky - ústní. Při zkoušce bude diskutována i semestrální práce a její hodnocení bude částečně zohledněno při zkoušce.
Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy nutné pro navrhování a řízení procesů podniku. K tomu je nutné pochopit podstatu procesního řízení a zvládnout modelovací jazyk UML a BPMN2. Dále studenti musí porozumět, jaké nedostatky v řízení procesů se mohou vyskytovat a jak je lze eliminovat. Musí také pochopit vazby mezi liniovým řízením a procesním řízení a poznat způsoby řešení kolií - eskalace.


Studenti si osvojí teoretické základy nutné pro navrhování a řízení procesů podniku. K tomu je nutné pochopit podstatu procesního řízení a zvládnout modelovací jazyk UML a BMPN2. Dále studenti budou chápat, jaké nedostatky v řízení procesů se mohou vyskytovat a jak je lze eliminovat. 

Základní literatura

Podeswa H.: UML for the IT Business Analyst, 2nd Edition. Cengage Learning PTR, 2009. ISBN: 978-1598638684.
Kanisová H.: UML srozumitelně. Computer Press 2006 ISBN80-251-1083-4
Weske, M.: Business Process Management. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2012. ISBN 3642286151
Damelio, R.: The Basics of Process Mapping. Routledge, 2 edition 2011. ISBN 978-1563273766

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky
2. Procesy
3. UML jazyk
4. Modelování procesů
5. Procesní řízení
6. Procesní eskalace
7. Procesní metriky
8. Služby
9. Řízení služeb
10 Shrnutí

eLearning