Detail předmětu

Strategic Game - Strategic Business Development

FP-IBsgPAk. rok: 2023/2024

Jde o zcela unikátní kurz, a to jak z hlediska obsahu, tak formy - studenti budou schopni praktikovat celou řadu dovedností v oblasti řízení marketingu a rozvoje podnikání, které získali během svého současného studia a praxe s využitím strategických simulací. Jde o týmovou simulaci, která se zaměřuje na rozvoj podnikání, získání potřebného počtu zákazníků, podíl na trhu, atd., A následně dosažení významné zhodnocení společnosti. Studenti z formálního hlediska jistě ocení vysoce e-learningovou formu studia - významná část práce se může uskutečnit v čase a na místě výběru studenta (ale bude nutné jasně se dohodnout na zadání práce). a lhůt pro zaslání rozhodnutí v každém čtvrtletí).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

International Marketing Course

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Výkon týmu ve hře - 50 %, Podnikatelský plán - 35 %, Konečná prezentace - 5 %, Individuální výsledky - 10 %.
  Balanced Scorecard bude použit pro měření výkonnosti vaší firmy. Celkový výkon týmu ve hře bude hodnocen dle Balanced Scorecard - založen na jeho finanční výkonnosti, efektivnosti trhu, výkonnosti marketingu, investicích do budoucnosti firmy, produktivitě výroby, správě aktiv, řízení lidských zdrojů, tvorbě bohatství a finančním riziku. Celkové skóre bude vypočteno pro každou firmu soutěžící na trhu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Hodnocení předmětu je postaveno především na zpracování individuálního projektu marketingového plánu, jeho obhajobě a odborné ústní rozpravě.


Učební cíle

Specifickým cílem simulačního cvičení je rozvíjet své manažerské dovednosti tím, že vám poskytne integrovaný pohled na celou obchodní činnost. Pokud jde o specifika, cvičení může:
• Rozvíjet strategické plánování a provádění dovedností v rychle se měnícím prostředí.
• Krystalizace vazeb mezi obchodními rozhodnutími a finanční výkonností.
• Věnujte pozornost cíli a současné potřebě dodávat hodnotu pro zákazníky.
• internalizovat, jak důležité je používat tržní data a konkurenční signály pro úpravu strategického plánu a přísnějšího zaměření obchodní taktiky.
• Podporovat lepší rozhodování tím, že vám pomůže zjistit, jak vaše rozhodnutí mohou ovlivnit výkon ostatních a organizace jako celku.
• Usnadnit učení důležitých obchodních konceptů, principů a způsobů myšlení.
• Zažijte výzvy a odměny podnikatele založením a provozováním nového podnikání.
• Budování důvěry prostřednictvím znalostí a zkušeností.

Základní literatura

MULLINS, John W. a Orville C. WALKER. Marketing management: a strategic decision-making approach. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2013. ISBN 978-0078028793.
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0132102926.
JOHNSON, Gerry, Kevan SCHOLES a Richard WHITTINGTON. Exploring corporate strategy. 7th ed. New York: FT/Prentice Hall, 2005. ISBN 978-0273687344.

Doporučená literatura

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of marketing. Seventeenth edition. Hoboken: Pearson Higher Education, 2018. ISBN 978-0134492513.
BRADY, D. L. Essentials of international marketing. Routledge, 2014. ISBN: 978-0-7656-2475-8.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning