Detail předmětu

Academic Writing

FP-awDAk. rok: 2023/2024

Obsah kurzu se zaměří na typické vlastnosti akademického stylu, typických žánrů a funkcí jazyka. Budou procvičovány gramatické struktury, slovní zásoba a odborné termíny, které zajistí adekvátní vyjádření formálního stylu s objektivním přístupem k vědeckým objevům a teoriím. Zásady typických akademických žánrů jako např. abstrakt, resumé, vědecký článek a dizertační práce budou vysvětleny. Budou také objasněny funkce jazyka jako např. popis, argumentace, závěr apod. Bude rovněž vysvětlen rozdíl mezi vědeckým a populárně naučným stylem.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška bude formou eseje napsané ve vědeckém stylu na základě individuálního výzkumu v dizertační práci.

Učební cíle

Cílem kurzu je osvojit si komunikační dovednosti při popisu výzkumu a všeobecných akademických žánrů jako abstrakt, resumé, vědecký článek, dizertační práce. Studenti se budou cvičit ve stylistických dovednostech typických pro psaní akademických textů jako například hedging, reference v textu, a kohezi s cílem dosáhnout odpovídající koherence (smyslu) textů. Studenti budou seznámeni s typickými akademickými žánry a jejich osvojení bude procvičováno. Bude také poukázáno na rozdíl mezi vědeckým a populárně naučným stylem. Budou objasněny účinné přístupy k vědeckým textům jako je např. objektivita a formální styl.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

ENDERS, W. Applied econometric time series. Fourth edition. Hoboken, NJ: Wiley, 2015. ISBN 978-111-8808-566.
KOOP, G. Introduction to econometrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. 371 s. ISBN 978-0-470-03270-1.

Doporučená literatura

HILL, R. C., GRIFFITHS, W. E., LIM, G. C. Principles of econometrics. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012. xxvi, 758 p. ISBN 978-0470873724.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP-CME doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  , 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program DSP-CME-KS doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  , 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  , 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program DSP-ŘEP-KS doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor