Detail předmětu

Elektrotechnické výrobní procesy

FP-BevpPAk. rok: 2023/2024

Materiálové zpracovatelské technologie. Zpracování kovů, výroba vodičů a fólií. Výroba desek plošných spojů a jejich kompletace. Příprava polovodičových materiálů a základních polovodičových struktur. Povrchové úpravy a spojování materiálů. Speciální výrobní procesy, elektronové, iontové, rentgenové, jaderné, radiační, laserové, ultraakustické, elektroerozivní a další významné výrobní procesy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti z předmětu BelmP - Elektrotechnické materiály

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na cvičeních je povinná. Podmínkou udělení zápočtu je účast studenta na cvičeních a absolvování a zpracování laboratorních úloh. Za soubor pěti zpracovaných laboratorních úloh lze získat maximálně 10 bodů.
Závěrečná zkouška.
Semestrální zkouška je rozdělena na dvě dílčí části, a to „Základní výrobní procesy“ a „Speciální výrobní procesy“.
Dílčí část semestrální zkoušky „Základní výrobní procesy“ se uskuteční formou písemného testu. Test je hodnocen maximálně 40 body. Test je nutné absolvovat nejpozději do konce výukové části semestru.
Dílčí část semestrální zkoušky „Speciální výrobní procesy“ se uskuteční v řádném zkouškovém období. Za tuto dílčí část zkoušky lze získat maximálně 50 bodů. Zkouška je písemná a skládá se z 10 otázek po 5 bodech.

Povinná účast ve výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními elektrotechnickými výrobními procesy, a to jak standardními, tak i se speciálními moderními technologickými postupy s vazbou na klasické technologie.
Student po absolvování předmětu umí popsat základní výrobní procesy v oblasti dielektrických materiálů, plastů, zpracování kovových materiálů, přípravy polovodičových materiálů, výroby základních polovodičových struktur a povrchových úprav a je schopen vysvětlit základní principy činnosti systémů využívající elektronové svazky, iontové svazky, rentgenové záření, jaderné transmutace, lasery, ultrazvuk a elektroerozi, jejich přednosti a omezení z hlediska výrobních procesů,

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Bouda, V., Hampl. J., Lipták, J.: Materials for electrotechnics. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000, 207 s. ISBN 80-01-02233-1.
Kazelle J. a kol.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy. Elektronická skripta 2015
Kazelle J.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy - Kapitola 6. Elektronická skripta 2015
Šavel J.: Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice. BEN - technická literatura Praha 1999
Starý J., Zatloukal M.: Montážní a připojovací technologie, Elektronická skripta 2015

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  - Elektronové procesy, získávání elektronů, účinky elektronového svazku a jeho využití
  - Iontové procesy, získávání iontových svazků, jejich účinky a využití
  - Rentgenové procesy, vznik a vlastnosti rentgenového záření. Radiační technologie
  - Jaderné procesy, základní pojmy, transmutace polovodičových materiálů
  - Laserové procesy, základy činnosti laserů, rozdělení laserů, vlastnosti a některé aplikace laserů
  - Ultraakustické procesy, fyzikální základy ultraakustiky, zdroje ultrazvuku, využití účinků ultrazvuku
  - Elektroerozivní procesy, principy procesů a jejich použití.
  - Výroba a zpracování anorganických nekovových materiálů
  - Polovodičové materiály – příprava polovodičových materiálů
  - Výroba základních polovodičových struktur
  - Povrchové úpravy materiálů, spojování materiálů, příprava a využití tenkých vrstev
  - Zpracování kovů. Výroba drátů a fólií, kabelů a vodičů, jejich připojování, výroba DPS, osazování a
     pájení součástek
  - Plastikářské technologie v elektrotechnice a v elektronice

   

  Cvičení odborného základu

  26 hod., povinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova

   - Výpočty z oblasti elektronových procesů
   - Výpočty z oblasti iontových procesů
   - Výpočty z oblasti aplikací rentgenového záření
   - Výpočty z oblasti jaderných transmutací
   - Výpočty z oblasti laserové techniky
   - Výpočty z oblasti ultraakustiky
   - Laboratorní cvičení
   - Laboratorní cvičení
   - Laboratorní cvičení
   - Laboratorní cvičení

    

   eLearning