Detail předmětu

Anglický jazyk B2 - 1

FP-AJ1BAk. rok: 2023/2024

Kurz se zaměřuje na rozvoj všech jazykových kompetencí na úrovni B2 SERR. Vychází z materiálů a požadavků mezinárodní zkoušky FCE (First Certificate in English). Předmět je vyučován prostřednictvím praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik komunikačních dovedností a rozvoj znalostí gramatiky a slovní zásoby.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Požadují se znalosti obecné angličtiny na úrovni B2 SERR.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu:
Zápočet: 75% aktivní účast na hodinách, e-learningové aktivity, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: e-learningové aktivity, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Zápočet (prostřednictvím Moodle): e-learningové aktivity, závěrečný test, 75% aktivní účast na online hodinách (prostřednictvím MS Teams)
Zkouška (prostřednictvím Moodle): porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Uznání předmětu na základě mezinárodního certifikátu:

Místo předmětu Anglický jazyk B2 je studentům možné uznat mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE). Zkoušky lze uznat do pěti let od jejich konání. Jiné zkoušky uznat nelze.

Uznání předmětu na základě zkoušky získané na zahraniční univerzitě:

Pokud student během svého studijního pobytu v rámci programu Erasmus absolvuje na zahraniční univerzitě předmět, který svojí náplní odpovídá obsahu a úrovni předmětu Anglický jazyk B2 a složí z něj zkoušku, může mu být tento předmět uznán jako ekvivalent předmětu Anglický jazyk B2.


Prezence studentů v kurzu je systematicky kontrolována.

Učební cíle

Kurz poskytuje studentům rozvoj všech jazykových kompetencí potřebných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERR.
Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B2 SERR.
Zná a užívá jazykové prostředky k popisu osob.
Diskutuje o rolích jednotlivců ve společnosti.
Komunikuje v situacích spojených s cestováním a kulturou.
Zná a užívá jazykové prostředky k popisu osobních kvalit a duševních procesů.
Užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně a osnovy předmětu.

Základní literatura

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English first masterclass: student’s book. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-450283-2. (EN)

Doporučená literatura

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English first masterclass: workbook pack with key. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-451284-8. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary: with answer key. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 978-0-230-03538-6. (EN)
VINCE, Michael. Language practice for First: English grammar and vocabulary: with key. Fifth edition. London: Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-46375-2. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Modální slovesa povinnosti

Přítomné časy, příslovce

Části lidského těla, slovesa vidění, tvorba slov

Budoucí časy, výrazy bound to a likely to

Frázová slovesa s bring, slova s několika významy

Kolokace s have a take

Minulé časy

Frázová slovesa z oblasti cestování

Často zaměňovaná slova, extrémní přídavná jména

Gerundia a infinitivy

Kolokace

Vyjádření osobních kvalit

 

eLearning