Detail předmětu

Základy fotografie 1

FaVU-ZAFOTAk. rok: 2023/2024

Kurz podrobně seznamuje studující se základy praktické fotografie a s možností jejího uplatnění v umělecké tvorbě. Zahrnuje praxi s DLSR a bez-zrcadlovým digitálním fotoaparátem., základy kompozice, koncipovaní a rámování obrazové kompozice, práci se světlem, stínem a časem, cvičení digitální fotografie ve studiu i v exteriéru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet na základě ověření docházky a odevzdaných cvičení.

Výuka probíhá ve videostudiu  KAT FaVU v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce je povinná (2 povolené neomluvené absence). Vyšší množství absencí lze po dohodě a vyučujícími kompenzovat předložením alternativního úkolu. 

 

Učební cíle

Získat základní tvůrčí a technické zkušenosti s fotografií po odborné a umělecké stránce. Studující si osvojí technické dovednosti a znalosti základů kompozice, práce se světlem a časem. Budou schopni jejich uplatnění v praktických cvičeních. Získají nezbytné znalosti pro oblast profesionální tvůrčí fotografie.

Po absolvování kurzu studující: 

- získají základní teoretické znalosti z oblasti fotografie  

- získají odborné dovednosti, nutné pro volbu vhodné techniky a technologie, formátu a způsobu prezentace a šíření vlastních děl  

- jsou schopny*i vlastní digitální fotografické tvorby  

- jsou schopny*i vytvořit dokumentární fotografie, ale také dokumentační snímky své tvorby  

- jsou schopny*i uplatňovat získané poznatky a zkušenosti v rámci své vlastní ateliérové práce a multidisciplinární umělecké tvorby

 

Základní literatura

Freaman, Michael: Fotografie v praxi, Zoner Press 2013 (CS)
Anglenberger, Tom: Základy digitální fotografie, 2013 (CS)
Barnbaun, Bruce: The Art of Photography: A Personal Approach to Artistic Expression, 2017 (EN)

Doporučená literatura

Flusser, Vilém: Za filosofii fotografie, Fra 2013 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_B bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_B bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Tvůrčí seminář

27 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do vývojových tendencí v oblasti obrazové kompozice. 2. Možnosti kompozice v fotografii. 3. Čas 4. Clona 5. Citlivost 6. Ohnisková vzdálenost 7. Druhy objektivů 8. Formáty 9. Typy fotoaparátů 10. Zadaní a realizace průběžných cvičení 11. Závěrečný projekt